Wiadomości z miasta i gminy

A A A

    

 

Ustalą składy komisji Rady Miejskiej 
(30.11.2018)


  

Podczas najbliższej sesji Rady Miejskiej radni podejmą uchwałę w sprawie powołania stałych komisji Rady Miejskiej Żarowa i ustalenia ich składów osobowych.

Posiedzenie zaplanowano na środę, 5 grudnia o godz. 14.00 w sali narad Urzędu Miejskiego w Żarowie.

 

PORZĄDEK OBRAD
II sesji Rady Miejskiej w Żarowie
w dniu 5 grudnia 2018 roku, o godz. 14:00, w sali narad Urzędu Miejskiego w Żarowie.

 1. Otwarcie II sesji i stwierdzenie kworum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
  1) wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2018 rok,
  2) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żarów,
  3) powołania stałych komisji Rady Miejskiej w Żarowie i ustalenia ich składów osobowych,
  4) ustalenia szczegółowych zakresów działania stałych komisji Rady Miejskiej w Żarowie.
  5) ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta Żarów.
 4. Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta Żarów.
 5. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski radnych.
 6. Przyjęcie protokołu Nr LVIII/2018 z sesji Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 6 listopada 2018r.
 7. Przyjęcie protokołu Nr I/2018 z sesji Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 22 listopada 2018r.
 8. Zakończenie obrad II sesji Rady Miejskiej w Żarowie.

  


  


strona główna  |  do góry  |