Wiadomości z miasta i gminy

A A A

    

 

Nowy skład komisji w Radzie Miejskiej 
(07.12.2018)


  

Żarowscy radni pracować będą w siedmiu stałych komisjach. Na pierwszej roboczej sesji Rady Miejskiej w środę, 5 grudnia ustalili składy osobowe wszystkich komisji i wybrali spośród swojego grona ich przewodniczących. Każdy radny zgłosił swoją kandydaturę do pracy w dwóch stałych komisjach.

Najbardziej liczne są trzy komisje: Komisja ds. Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa, Zdrowia i Porządku Publicznego (7 osób), której przewodniczy radny Mieczysław Myrta, Komisja ds. Sportu i Kultury (5 osób), przewodniczącym której został radny Norbert Gałązka oraz Komisja ds. Budżetu i Gospodarki (5 osób), której na przewodniczącą wybrano radną Marię Tomaszewską. Zgodnie z nowymi przepisami, w tej kadencji działać będzie także Komisja ds. Skarg, Wniosków i Petycji.

Składy stałych komisji Rady Miejskiej na lata 2018-2023:

Komisja Rewizyjna:

 • Przewodniczący: Barbara Zatoń

 • Członkowie: Ewa Góźdź, Zuzanna Urbanik

Komisja ds. Rolnictwa:

 • Przewodniczący: Waldemar Ganczarek

 • Członkowie: Mieczysław Myrta, Barbara Zatoń

Komisja ds. Budżetu i Gospodarki:

 • Przewodniczący: Maria Tomaszewska

 • Członkowie: Ewa Góźdź, Joanna Kaczorowska, Bartosz Żurek, Waldemar Ganczarek

Komisja ds. Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa, Zdrowia i Porządku Publicznego:

 • Przewodniczący: Mieczysław Myrta

 • Członkowie: Zuzanna Urbanik, Piotr Zadrożny, Barbara Zatoń, Maria Tomaszewska, Robert Kaśków, Joanna Kaczorowska

Komisja ds. Oświaty i Pomocy Społecznej:

 • Przewodniczący: Mariusz Borowiec

 • Członkowie: Norbert Gałązka, Iwona Nieradka

Komisja ds. Sportu i Kultury:

 • Przewodniczący: Norbert Gałązka

 • Członkowie: Tadeusz Pudlik, Iwona Nieradka, Mariusz Borowiec, Piotr Zadrożny

Komisja ds. Skarg, Wniosków i Petycji:

 • Przewodniczący: Zuzanna Urbanik

 • Członkowie: Robert Kaśków, Tadeusz Pudlik, Bartosz Żurek

Magdalena Pawlik

 

   

   

   

   

   

   
 
   
 
   
 
 


  


strona główna  |  do góry  |