Wiadomości z miasta i gminy

A A A

    

 

Radni ustalą budżet na 2019 rok 
(21.12.2018)


  

Tuż przed zakończeniem starego roku żarowscy radni uchwalą nowy budżet. Co będzie jego najważniejszym elementem? Czy będzie wyższy niż budżet uchwalony rok temu? Ile środków finansowych w przyszłym roku przeznaczy gmina Żarów na inwestycje? Na te pytania odpowiedź poznamy w czwartek, 27 grudnia. Sesja Rady Miejskiej zaplanowana została na godz. 14.00.

 

PORZĄDEK OBRAD
IV sesji Rady Miejskiej w Żarowie
w dniu 27 grudnia 2018 roku, o godz. 14:00, 
w sali narad Urzędu Miejskiego w Żarowie

 1. Otwarcie IV sesji i stwierdzenie kworum.

 2. Przedstawienie porządku obrad.

 3. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
  1) wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2018 rok,
  2) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żarów,
  3) przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żarów,
  4) uchwalenia budżetu gminy Żarów na rok 2019,
  5) przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Żarów na 2019 rok,
  6) przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Żarów na 2019 rok,
  7) nadania statutów sołectwom Gminy Żarów,
  8) zmiany Uchwały nr II/5/2018 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 5 grudnia 2018r. w sprawie powołania stałych komisji Rady Miejskiej w Żarowie i ustalenia ich składów osobowych.

 4. Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta Żarów.

 5. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski radnych.

 6. Zakończenie obrad IV sesji Rady Miejskiej w Żarowie.

  


  


strona główna  |  do góry  |