Wiadomości z miasta i gminy

A A A

    

 

Informacja dot. postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych
(14.01.2019)


  

Informacja dot. postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa zakładu dróg wraz z infrastrukturą" w Żarowie

 

Szanowni Państwo,

w związku z trwającym postępowaniem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa zakładu dróg wraz z infrastrukturą" w Żarowie, biorąc pod uwagę obawy i interwencje mieszkańców gminy, informuję, że w dniu 12 lutego 2019 r. odbędzie się rozprawa administracyjna z udziałem wszystkich stron, tj. inwestora, ekspertów w dziedzinie ochrony środowiska, radnych Rady Miejskiej i mieszkańców. Na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej, nie mogę Państwo udostępnić raportu oddziaływania na środowisko przedstawionego przez inwestora, gdyż w rozumieniu przepisów nie stanowi on informacji publicznej. Zależy mi jednak, aby zainteresowani mieszkańcy mogli się z nim zapoznać, a następnie zadać merytoryczne pytania inwestorom i ekspertom. Udostępnienie Państwu pełnej dokumentacji jaką posiada Gmina w tej sprawie możliwe jest tylko w ramach ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko . Wobec powyższego podjąłem decyzję o włączeniu mieszkańców na tym etapie, pomimo iż nie mamy jeszcze opinii żadnej instytucji opiniującej.

Obwieszczenie burmistrza w tej sprawie ukaże się w dniu 17 stycznia 2019 r. w Gazecie Żarowskiej, w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Żarów i na słupach ogłoszeniowych. Od tego dnia będą mieli Państwo możliwość zapoznać się ze wszystkimi dokumentami w tej sprawie posiadanymi przez Gminę.

Dokumenty będą wyłożone w Urzędzie Miejskim w Żarowie w godzinach pracy, przez okres 30 dni, tj. do dnia 18 lutego 2019 r.

Burmistrz Miasta Żarów
Leszek Michalak

 

 


  


strona główna  |  do góry  |