Wiadomości z miasta i gminy

A A A

    

 

Uwaga producenci rolni - zmiany w podatku akcyzowym! 
(15.01.2019)


  

Nowy limit zwrotu podatku akcyzowego w 2019r. wynosi:

  1. 100,00 zł * ilość ha użytków rolnych - dla posiadaczy gruntów rolnych

  2. 100,00 zł * ilość ha użytków rolnych+ 30* średnia roczna liczba jednostek przeliczeniowych bydła - dla posiadaczy gruntów rolnych i bydła.

FOTO: https://www.jablonka.info/index.php/wiadomosci/chynow/item/3834-zwrot-akcyzy-za-paliwo-dla-rolnikow  

 

Nowy wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego w wersji elektronicznej znajduje się na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa: ( https://www.gov.pl/web/rolnictwo/zwrot-podatku-akcyzowego ).

Druki w wersji papierowej można pobrać w Urzędzie Miejskim w pokoju nr 2.

I termin składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego.

Osoba ubiegająca się o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego powinna złożyć następujące dokumenty:

  • wniosek o zwrot w terminie od 1 lutego 2019 r. do 28 lutego 2019 r.,

  • faktury VAT (lub ich kopie) stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2018 r. do 31 stycznia 2019 r.

  • oświadczenie o rodzaju prowadzonej działalności,

  • zaświadczenie z ARiMN o średniej rocznej liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła w przypadku ubiegania się o zwrot podatku akcyzowego dla posiadaczy gruntów rolnych i bydła.

Pieniądze wypłacane będą w terminie do 31 kwietnia 2019 r.
gotówką w kasie Urzędu Miejskiego, albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

 

   


strona główna  |  do góry  |