Wiadomości z miasta i gminy

A A A

    

 

 

Rekrutacja do żłobka i przedszkola 
(11.02.2019)


  

Bajkowe Przedszkole w Żarowie ogłasza nabór dzieci do żłobka i przedszkola.

ŻŁOBEK "BAJKOWA KRAINA": przyjmowane będą dzieci od 1 do 3 lat

  • wydawanie wniosków o przyjęcie dziecka do żłobka i złożenie wniosku o przyjęcie do żłobka wraz z dokumentami (14.02.2019-28.02.2019)

  • posiedzenie komisji rekrutacyjnej oraz weryfikacja wniosków (06.03.2019)

  • podanie do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych (08.03.2019)

PRZEDSZKOLE: przyjmowane będą dzieci od 3 do 5 lat

  • wydawanie wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola i złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami (14.02.2019-28.02.2019)

  • weryfikacja wniosków oraz posiedzenie komisji rekrutacyjnej (do 06.03.2019)

  • podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych (08.03.2019)

  • potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia (11.03.2019-22.03.2019)

  • podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych (03.04.2019)

Karty zgłoszeń dla rodziców znajdują się w kancelarii przedszkola. Wydawane będą przez nauczycielki poszczególnych grup oraz dyrektora przedszkola. Wypełnione karty należy składać w kancelarii przedszkola. Ilość miejsc ograniczona.

 

   


strona główna  |  do góry  |