Wiadomości z miasta i gminy

A A A

    

 

Rekrutacja do SP Mrowiny
(13.02.2019)


  

Szkoła Podstawowa im. Anny Jenke w Mrowinach ogłasza zapisy dzieci do klas pierwszych i oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2019/2020.

 

Do klasy I będą zapisywane dzieci:

 • urodzone w 2012r. (siedmiolatki)

 • urodzone w 2013r. (sześciolatki), które na wniosek rodziców, jako sześciolatki zostaną zapisane do klasy pierwszej jeżeli spełniają jeden z poniższych warunków: korzystały z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2018/2019 lub uzyskały opinię poradni psychologiczno- pedagogicznej o możliwości rozpoczęci nauki w szkole podstawowej.

Terminy postępowania rekrutacyjnego do klas pierwszych:

 • wydawanie wniosków o przyjęcie dziecka do szkoły (od 12.02.2019 r. w godz. 7:00 - 15:00)

 • złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły (od 20.02.2019 r. do 20.03.2019 r. w godz. 7:00 - 15:00)

 • weryfikacja wniosków o przyjęcie do Szkoły Podstawowej przez komisję rekrutacyjną (25.03.2019 r. - 27.03.2019 r.)

 • podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych (29.03.2019 r.)

 • potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do szkoły w postaci pisemnego oświadczenia (01.04.2019 r. - 05.04.2019 r.)

 • podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych (09.04.2019 r.)

Do oddziałów przedszkolnych będą zapisywane dzieci:

 • urodzone w 2013r. (sześciolatki), w 2014 r. (pięciolatki) i w 2015 r.(czterolatki) - (wniosek do pobrania) lub deklaracja o kontynuacji dla dzieci, które realizują wychowanie przedszkolne w szkole od 1 września 2018 r. (deklaracja do pobrania).

Terminy postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych:

 • wydawanie wniosków o przyjęcie dziecka do szkoły (od 12.02.2019 r. w godz. 7:00 - 15:00)

 • złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły (od 14.02.2019 r. do 28.02.2019 r. w godz. 7:00 - 15:00)

 • weryfikacja wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej przez komisję rekrutacyjną (do 06.03.2019r.)

 • podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych (08.03.2019 r.)

 • potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do szkoły w postaci pisemnego oświadczenia (11.03.2019 r. - 22.03.2019 r.)

 • podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych (03.04.2019 r.).

Wszystkie wnioski do pobrania ze strony internetowej szkoły www.spmrowiny.gmina.zarow.pl  lub w sekretariacie szkoły. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 74 8 58 05 75.  


strona główna  |  do góry  |