Wiadomości z miasta i gminy

A A A

    

 

Powstał Klaster Odnawialnych Źródeł Energii Wzgórz Strzegomskich 
(18.02.2019)


  

Cztery gminy powiatu świdnickiego: Żarów, Strzegom, Jaworzyna Śląska i Dobromierz zawiązały Klaster Odnawialnych Źródeł Energii Wzgórz Strzegomskich. W środę, 13 lutego burmistrzowie i wójtowie gmin podpisali porozumienie o współpracy ze spółkami Perpetum Energia, MAF Energy i Photovoltaic Solar Polska. 

Podpisując porozumienie gminy zainicjowały proces budowy wyjątkowego systemu lokalnej energetyki obywatelskiej. W najbardziej podstawowym wymiarze budowa lokalnego rynku energii umożliwi dostarczenie mieszkańcom powiatu czystej energii wytworzonej przy wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii lub wysokosprawnej kogeneracji (jednoczesna produkcja ciepła i energii elektrycznej). Będzie to oznaczało częściowe uniezależnienie się od dostaw energii z zewnątrz, od aktualnych producentów i dystrybutorów. - Zasadniczym celem Klastra Energetycznego jest realizacja celu dostarczania tańszej energii dla uczestników klastra. Takimi uczestnikami są mieszkańcy, samorządy, firmy prywatne, szkoły - a więc wszyscy, którzy przy tych olbrzymich spodziewanych wzrostach kosztów energii, będą mogli korzystać z tańszej energii, ale również energii odnawialnej - tłumaczy Jerzy Spyrka z firmy Photovoltaic Solar Polska.

Porozumienie ma charakter otwarty, w każdym momencie przystąpić do niego mogą nowi Partnerzy. Członkiem Klastra Energii mogą być funkcjonujące na terenie gmin Strzegom, Dobromierz, Jaworzyna Śląska i Żarów przedsiębiorstwa, jednostki samorządu, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, uczelnie wyższe i jednostki badawcze, organizacje pozarządowe i osoby prywatne. Dzięki współpracy możliwe jest powstawanie innowacyjnych inicjatyw, które do tej pory nie miały miejsca. - Ideą tego projektu jest pozyskiwanie środków na realizację różnych zadań. Klaster energii to także wytwórca energii chociażby z fotowoltaiki. Klaster ma prawo handlować energią po cenach niższych niż koszt energii elektrycznej. Dla wszystkich czterech gmin to bardzo interesujący projekt - mówi burmistrz Leszek Michalak.

Klaster Odnawialnych Źródeł Energii Wzgórz Strzegomskich obejmie swoim działaniem wiele sfer lokalnej aktywności, rozwijając przedsięwzięcia z zakresu podwyższania efektywności energetycznej, smart-city, bilansowania i zarządzania energią, zeroemisyjnego transportu publicznego i prywatnego, badania i poprawy jakości powietrza. Równolegle prowadzone będą działania edukacyjne mające na celu podwyższanie poziomu świadomości energetycznej i ekologicznej mieszkańców gmin Strzegom, Dobromierz, Jaworzyna Śląska i Żarów.

Oprac. Magdalena Pawlik

 

   

   

   

   

 


  


strona główna  |  do góry  |