GOSPODARKA ODPADAMI

    

 

Ekologiczne porady

A A A

  

Nie pal śmieci!

Często w okresie jesienno-zimowym wiele osób pozbywa się śmieci paląc je w piecach domowych. Metoda ta nie pomaga zaoszczędzić na kosztach węgla ponieważ wydajność energetyczna nieposegregowanych odpadów nie jest tak duża jak wydajność energetyczna materiałów opałowych.

Temperatura w piecach domowych wynosi zaledwie od 200 do 500 stopni C, jest to niska temperatura spalania, podczas którego z palenisk domowych wydostają się do atmosfery nieoczyszczone szkodliwe substancje chemiczne, których lista jest bardzo długa.

Zagrożenia

Zanieczyszczenia wdychane z powietrza i te, które mogą osadzać się bezpośrednio na skórze mają negatywny wpływ na cały organizm. Zwykle skutki oddziaływania toksyn nie są widoczne czy odczuwalne od razu, ale gromadzone w naszych organizmach przez dłuższy okres mają bardzo negatywny wpływ na nasze zdrowie. Zwykle dolegliwości zaczynają się od kaszlu i uczucia duszności. Ze względu na to, że dzieci maja obniżoną odporność w stosunku do dorosłych to one są najbardziej narażone na choroby związane z układem oddechowym, która niezwykle często objawia się w postaci alergii.

W wyniku procesu spalania odpadów komunalnych w piecach domowych do atmosfery przedostają się między innymi takie związki chemiczne jak:

 • dioksyny i furany, które związane są z chorobami nowotworowymi,

 • dwutlenek siarki, który powoduje trudności w oddychaniu,

 • tlenki azotu, które podrażniają płuca,

 • tlenek węgla, który powoduje zatrucia i ma negatywny wpływ na centralny układ nerwowy.

Pamiętać należy również , że spalanie odpadów w piecach domowych jest przyczyną uszkodzenia instalacji ( pieców) oraz przewodów kominowych, co może być fatalne w skutkach powodując awarie systemów czy narażając na duże koszty wymian i napraw. Ponadto za spalanie odpadów komunalnych w piecach domowych grozi kara grzywny do 5 tys. złotych.

Regulacje prawne

W Polsce obowiązuje ustawowy zakaz spalania odpadów komunalnych w urządzeniach nie przystosowanych do tego celu, ale to my sami musimy mieć świadomość, na co narażamy siebie i naszych najbliższych paląc śmieci w domowym.
Każdy z nas wyrzuca około 300 kg odpadów komunalnych rocznie. To dużo, a ilość ta wzrasta wraz ze wzrostem standardu i konsumpcyjnym charakterem życia ludzi. Problemy z rosnącą ilością odpadów dotyczą nie tylko nas, dlatego Komisja Europejska przyjęła strategię, która ma rozwiązać problemy z odpadami. Jedną z zalecanych metod jest termiczne przekształcanie odpadów w instalacjach zwanych spalarniami.

Spalanie odpadów w spalarniach

Termiczne przekształcanie odpadów to zaawansowany technologicznie proces, który podlega ciągłej kontroli. Spalanie odbywa się w bardzo wysokiej temperaturze od 850 do 1150 stopni C, co ogranicza możliwość powstania szkodliwych substancji. Spalanie śmieci w spalarni, w przeciwieństwie do domowego sposobu, zakłada wieloetapowy proces oczyszczania spalin dzięki użyciu rozbudowanego systemu filtrów i innych zabezpieczeń technicznych. One rozkładają i redukują substancje powstające podczas spalania. Ciągły monitoring procesu spalania pozwala na jego pełną kontrolę.
W Europie działa obecnie ponad 400 takich instalacji. Spalanie śmieci w odpowiedzialny i kontrolowany sposób może w przyszłości stać się metodą, która pomoże rozwiązać także nasze kłopoty z rosnącą ilością odpadów.

Pamiętaj!

Palenie śmieci w domu jest: niebezpieczne i kosztowne.
Domowy piec nie jest przeznaczony do spalania odpadów!

Prawo zabrania spalania w piecach domowych i kotłowniach:

 • plastikowych pojemników i butelek po napojach,

 • zużytych opon

 • innych odpadów z gumy,

 • przedmiotów z tworzyw sztucznych,

 • elementów drewnianych pokrytych lakierem,

 • sztucznej skóry,

 • opakowań po rozpuszczalnikach czy środkach ochrony roślin,

 • opakowań po farbach i lakierach,

 • pozostałości farb i lakierów,

 • plastikowych toreb z polityenu,

 • papieru bielonego związkami chloru z nadrukiem farb kolorowych.

W gospodarstwach domowych można spalać tylko - poza opałem:

 • papier, tekturę i drewno,

 • opakowania z papieru, tektury i drewna,

 • odpady z gospodarki leśnej, ale nie chemikalia i opakowania z tworzyw sztucznych,

 • odpady kory i korka,

 • trociny, wióry i ścinki,

 • mechanicznie wydzielone odrzuty z przeróbki makulatury.


Przydomowe kompostownie

W odpadach domowych, jakie wytwarzamy nawet do 50% stanowią odpady organiczne, które wrzucamy do pojemników na odpady zmieszane. Istnieje jednak inny sposób pozbywania się odpadów organicznych (biodegradowalnych) - kompostowanie.

Co to są odpady biodegradowalne (organiczne)?

Odpady biodegradowalne to głównie odpady, które powstają z pielęgnacji terenów zielonych (np. ścięte trawy, liście, ścięte gałęzie, itp) oraz tzw. odpady kuchenne (resztki żywności, resztki z przygotowania żywności, odpady po owocach i warzywach, itp.).

Doskonałym sposobem powtórnego zagospodarowania odpadów biodegradowalnych jest ich kompostowanie. Wynikiem tego procesu będzie kompost, który może zostać wykorzystany w ogródku przydomowym, na działce uprawnej lub nawet przy pielęgnacji terenów zielonych. Przygotowanie wartościowego kompostu wymaga jednak odrobinę chęci i spełnienia odpowiednich warunków.

Co to jest kompostowanie?

Kompostowanie jest naturalną metodą unieszkodliwiania i zagospodarowania odpadów pochodzenia organicznego. Składa się z dwóch głównych procesów: mineralizacji w warunkach tlenowych oraz humifikacji. Podwyższona temperatura, w której zachodzą te procesy (nawet do 70oC) oraz obecność grzybów pleśniowych wytwarzających substancje antybiotyczne, gwarantuje zniszczenie wszystkich mikroorganizmów chorobotwórczych, a także nasion chwastów. W efekcie powstaje stabilna substancja próchnicza, która może być stosowana jako nawóz organiczny.

Co można kompostować?

Kompostować możemy substancje organiczne wydzielone z odpadów komunalnych:

 • organiczne odpady kuchenne,

 • odpady z pielęgnacji terenów zielonych (ścięta trawa, liście, ścięte gałęzie), odpady z targowisk (resztki warzyw i owoców).

Zalety kompostowania

 • zmniejszenie o 30-50% ogólnej ilości odpadów kierowanych na wysypiska

 • unieszkodliwienie odpadów pod względem sanitarno-epidemiologicznym

 • produkcja kompostu niezbędnego dla zapewnienia urodzajności gleb (w Polsce ok. 60% gleb ma niedomiar humusu)

 • proste technologie kompostowania

 • niski koszt inwestycji i eksploatacji

 • łatwość składowania niewykorzystanego kompostu

Technologie kompostowania

Z technicznego punktu widzenia najprostszą z metod jest kompostowanie w warunkach naturalnych. Do tej grupy metod zalicza się zarówno kompostowanie przygotowanej masy odpadów organicznych w pryzmach na otwartym powietrzu, stanowiące najstarszy system kompostowania, jak i proste kompostowanie w kompostownikach przydomowych.

Kompostowanie przydomowe można prowadzić w różny sposób. Tradycyjnie materiały do kompostowania układa się w pryzmach, tworząc warstwy kompostu przegradzane ziemią, zapewniając dopływ powietrza i przewracając go, co jakiś czas. Pełnowartościowy kompost uzyskuje się tą metodą po około sześciu miesiącach.

Obecnie na rynku pojawiły się specjalne urządzenia, takie jak kompostowniki drewniane lub małe kontenery z tworzyw sztucznych, które ułatwiają i często przyspieszają przydomową produkcję kompostu. Niewielkie, drewniane kompostowniki przydomowe można również z powodzeniem wykonać samodzielnie - do czego gorąco zachęcamy nie tylko właścicieli ogródków działkowych.

Zachęcamy mieszkańców do zakładania kompostowników na terenie swoich nieruchomości i wykorzystywania kompostu jako nawozu naturalnego w przydomowych ogródkach.


Ograniczaj!

Każdy z nas produkuje około 300 kg odpadów rocznie, które niestety w większości trafiają na składowiska odpadów. Czy my, zwykli mieszkańcy możemy w jakiś sposób ograniczyć ilość wytwarzanych odpadów? Odpowiedź jest prosta: TAK

Każdy z Nas powinien pracować nad tym, aby ograniczyć ilość powstających odpadów.
Codziennie robimy zakupy. Produkty, które kupujemy są zapakowane w różnego rodzaju pudełka, kartoniki i woreczki, które po przyjściu do domu wyrzucamy, ponieważ nie są nam potrzebne.

Dzięki przestrzeganiu kilku, prostych zasad ekozakupów możemy skutecznie obniżyć ilość opakowań, które wyrzucamy.

Zasady ekozakupów

 • wybierając się do sklepu weźmy ze sobą torbę wielokrotnego użytku, plecak lub koszyk, w które to zapakujemy nasze zakupy- dzięki temu unikniemy jednorazowych foliowych czy plastikowych toreb,

 • wybierając towary zwracajmy uwagę na ich opakowania. Nie kupujmy produktów pakowanych oddzielnie (np. warzyw), a w miarę możliwości kupujmy produkty nie pakowane,

 • wybierajmy produkty w opakowaniach wielokrotnego użytku lub takie, które później sami będziemy mogli do czegoś wykorzystać,

 • wybierajmy produkty zrobione z surowców wtórnych np. papier ksero czy inne,

 • w miarę możliwości kupujmy większe opakowania towarów zamiast większej ilości małych opakowań, np. duże opakowanie proszku do prania starczy nam na dłużej i wyprodukujemy tylko jedno opakowanie,

 • kupując żarówkę wybierzmy tę energooszczędną- zaoszczędzimy na wydatkach za energię elektryczne i wyprodukujemy mniej odpadów w postaci zwykłych żarówek,

 • starajmy się kupować produkty lepszej jakości, trwalsze o dłuższym czasie użytkowania, bowiem takie produkty dłużej nie staną się odpadem,

 • wybierając się na zakupy, zabierzmy ze sobą zużyte wcześniej baterie i wrzućmy je do specjalnie wystawionych w sklepach pojemników (istnieje też możliwość wrzucania przeterminowanych leków do specjalnych pojemników w aptekach),

 • wybierajmy napoje w butelkach nie w puszkach. Produkcja aluminium pobiera bardzo dużo energii: na wyprodukowanie 1 kg aluminium potrzeba tyle samo energii ile na wyprodukowanie 20 kg chleba. Każdy, kto wypija 32,5 litrów napojów wytwarza 65 puszek aluminiowych możemy je zastąpić 1 szklaną butelką. Butelka niszczy się po 65 użyciach,

 • robiąc zakupy warto zwrócić uwagę na drobiazgi:długopisy z wymiennym wkładem zastępują 12 długopisów jednorazowych, dobra zapalniczka do napełniania zastępuje 300 zapalniczek jednorazowych, zamiast baterii, które są odpadem problemowym można używać tzw. akumulatorków, które można ładować 500 razy.

Co możemy zrobić, żeby ograniczyć ilość odpadów wytwarzanych w naszym domu?

Oto kilka rad, dzięki którym uda nam się z pewnością ograniczyć ilość produkowanych przez nas odpadów.

Zasady ekodomownika

 • jeśli przynosimy do domu torby foliowe lub plastikowe wykorzystujmy je np. jako worki na śmieci,

 • opakowania plastikowe wykorzystujmy jako pojemniki np. na guziki, szpilki, śrubki czy gwoździe, a gdy zajmujemy się ogrodnictwem opakowania te wykorzystujmy do rozsad,

 • używajmy tradycyjnych obrusów z materiałów, a nie jednorazowych papierowych bądź foliowych,

 • nie używajmy naczyń jednorazowych,

 • oszczędzajmy papier robiąc krótkie notatki na małych karteczkach i zapisując je z obu stron,

 • do wycierania zalanych powierzchni używajmy szmatek wielokrotnego użytku, a nie papierowych ręczników czy papieru toaletowego,

 • do wycierania naczyń używajmy tradycyjnych ścierek materiałowych, a nie papierowych ręczników,

 • nie wyrzucajmy rzeczy, które moglibyśmy komuś oddać (np. instytucjom charytatywnym),

 • używajmy chusteczek bawełnianych, a nie jednorazowych,

 • jeśli mamy taką możliwość możemy ograniczyć ilość odpadów biodegradowalnych (organicznych) produkowanych przez nas zagospodarowując je we własnym kompostowniku - o zaletach i sposobach kompostowania przydomowego czytaj w zakładce "przydomowe kompostownie". 

 


  


strona główna  |  do góry  |