Urząd Miejski w Żarowie
woj. dolnośląskie, powiat świdnicki

ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów
Jesteś na > Aktualności Żarów 2018 w liczbach

  Aktualności

Mapa miejscowości w gminie Żarów
03-01-2019

Żarów 2018 w liczbach

Według danych z ewidencji ludności Urzędu Miejskiego w Żarowie w minionym roku nieznacznie zmalała liczba mieszkańców.

Na koniec grudnia 2018 roku ilość stałych mieszkańców gminy wynosiła 12.318, w tym 5.642 to mieszkańcy wsi, a mieszkańcy miasta 6.676. Ilość kobiet w naszej gminie wynosiła 6.320, ilość mężczyzn 5.998, z tego 2.419 osób to osoby niepełnoletnie: 1.160 dziewczęta, a 1.259 to chłopcy. Najwięcej mieszkańców, poza Żarowem, zamieszkuje Mrowiny – 997 osób, a najmniej Tarnawę – 29 osób.

W 2018 roku przyszło na świat 103 nowych mieszkańców, z czego 52 to dziewczynki, a 51 chłopcy.

Najpopularniejszym imieniem męskim był Antoni, a damskim były Lena, Alicja oraz Zuzanna.

Najpopularniejszym szpitalem do porodu dzieci był szpital „Latawiec” w Świdnicy. Wydano 1.450 dowodów osobistych.

Ruchy migracyjne

W ubiegłym roku w gminie Żarów na pobyt stały zameldowano 459 osób, a na pobyt czasowy 151 osób. Dokonano 119 wymeldowań z pobytu stałego, w tym 109 na wniosek, a 10 wymeldowań z urzędu.

Małżeństwa i rozwody

Liczba małżeństw zarejestrowanych w Urzędzie Stanu Cywilnego w Żarowie wynosiła 48, z czego 17 było cywilnych, 26 wyznaniowych i 5 zawartych za granicą. Odnotowano aż 17 rozwodów.

Zgony

Do wieczności odeszło 145 osób. W Urzędzie Stanu Cywilnego w Żarowie zarejestrowano 120 zgonów. Spośród 145 osób zmarłych 108 osób było mieszkańcami miasta, a 37 wsi.

73 zmarłych to mężczyźni, a 72 kobiety. Najstarszy mieszkaniec, którego akt zgonu zarejestrowano w żarowskim urzędzie miał 100 lat, a najmłodszy 39 lat.

Przygotowano na podstawie danych statystycznych z ewidencji ludności i Urzędu Stanu Cywilnego w Żarowie.