Urząd Miejski w Żarowie
woj. dolnośląskie, powiat świdnicki

ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów
Jesteś na > Aktualności Powstał Klaster Odnawialnych Źródeł...

  Aktualności

Uczestnicy spotkania
14-02-2019

Powstał Klaster Odnawialnych Źródeł Energii Wzgórz Strzegomskich

Cztery gminy powiatu świdnickiego: Żarów, Strzegom, Jaworzyna Śląska i Dobromierz zawiązały Klaster Odnawialnych Źródeł Energii Wzgórz Strzegomskich. W środę, 13 lutego burmistrzowie i wójtowie gmin podpisali porozumienie o współpracy ze spółkami Perpetum Energia, MAF Energy i Photovoltaic Solar Polska.

Podpisując porozumienie gminy zainicjowały proces budowy wyjątkowego systemu lokalnej energetyki obywatelskiej. W najbardziej podstawowym wymiarze budowa lokalnego rynku energii umożliwi dostarczenie mieszkańcom powiatu czystej energii wytworzonej przy wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii lub wysokosprawnej kogeneracji (jednoczesna produkcja ciepła i energii elektrycznej). Będzie to oznaczało częściowe uniezależnienie się od dostaw energii z zewnątrz, od aktualnych producentów i dystrybutorów.

Zasadniczym celem Klastra Energetycznego jest realizacja celu dostarczania tańszej energii dla uczestników klastra. Takimi uczestnikami są mieszkańcy, samorządy, firmy prywatne, szkoły – a więc wszyscy, którzy przy tych olbrzymich spodziewanych wzrostach kosztów energii, będą mogli korzystać z tańszej energii, ale również energii odnawialnej – tłumaczy Jerzy Spyrka z firmy Photovoltaic Solar Polska.

Porozumienie ma charakter otwarty, w każdym momencie przystąpić do niego mogą nowi Partnerzy. Członkiem Klastra Energii mogą być funkcjonujące na terenie gmin Strzegom, Dobromierz, Jaworzyna Śląska i Żarów przedsiębiorstwa, jednostki samorządu, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, uczelnie wyższe i jednostki badawcze, organizacje pozarządowe i osoby prywatne. Dzięki współpracy możliwe jest powstawanie innowacyjnych inicjatyw, które do tej pory nie miały miejsca.

Ideą tego projektu jest pozyskiwanie środków na realizację różnych zadań. Klaster energii to także wytwórca energii chociażby z fotowoltaiki. Klaster ma prawo handlować energią po cenach niższych niż koszt energii elektrycznej. Dla wszystkich czterech gmin to bardzo interesujący projekt – mówi burmistrz Leszek Michalak.

Klaster Odnawialnych Źródeł Energii Wzgórz Strzegomskich obejmie swoim działaniem wiele sfer lokalnej aktywności, rozwijając przedsięwzięcia z zakresu podwyższania efektywności energetycznej, smart-city, bilansowania i zarządzania energią, zeroemisyjnego transportu publicznego i prywatnego, badania i poprawy jakości powietrza. Równolegle prowadzone będą działania edukacyjne mające na celu podwyższanie poziomu świadomości energetycznej i ekologicznej mieszkańców gmin Strzegom, Dobromierz, Jaworzyna Śląska i Żarów.

Oprac. Magdalena Pawlik