Urząd Miejski w Żarowie
woj. dolnośląskie, powiat świdnicki

ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów
Jesteś na > Aktualności Kolejne odroczenie

  Aktualności

Pierwsza strona dokumentu
18-03-2019

Kolejne odroczenie

15 marca minął termin, w którym Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu (RDOŚ) miał wydać opinię o „Raporcie o oddziaływaniu inwestycji na środowisko” w sprawie postępowania prowadzonego przez Burmistrza Miasta Żarów, w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa zakładu dróg wraz z infrastrukturą”, w ramach którego miałaby powstać w Żarowie tzw. „otaczarnia”.

W piśmie z 15 marca 2019 roku RDOŚ zawiadomił Burmistrza Żarowa:
o niemożności załatwienia przedmiotowej sprawy w ustawowym terminie z uwagi na wezwanie do złożenia wyjaśnień do Raportu o oddziaływaniu inwestycji oraz na konieczność późniejszego szczegółowego przeanalizowania materiału dowodowego przez inwestora. Przewidywany termin załatwienia sprawy nastąpi do dnia 24 maja 2019 roku”.

Przedłużenie procedury kontrolnej przewiduje również Delegatura WIOŚ w Wałbrzychu, która kontrolowała nieruchomość należącą do inwestora pod kątem zgromadzenia na niej odpadów. Inwestor miał złożyć wyjaśnienia do 14 marca, jednakże jego przedstawiciel, w ostatnim dniu poinformował inspektorów o złożeniu wyjaśnień na piśmie w najbliższych dniach.