Urząd Miejski w Żarowie
woj. dolnośląskie, powiat świdnicki

ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów
Jesteś na > Aktualności Dbamy o nasze środowisko naturalne

  Aktualności

Drzewa
12-06-2019

Dbamy o nasze środowisko naturalne

Na terenie Parku Miejskiego w Żarowie znajduje się wiele rzadkich i unikalnych drzew.

Nie możemy zapominać również o pięknej alei dębowej, która także wpływa na wizerunek estetyczny tego miejsca. Na zlecenie Urzędu Miejskiego w Żarowie zrealizowano w 2017r. inwentaryzację z programem prac dendrologicznych z analizą i wartościowaniem drzewostanu, gospodarką drzewostanów i planem nasadzeń uzupełniających kompozycję.

Wykonanie wszystkich prac objętych opracowaniem wymaga nakładów dużych środków finansowych. W obecnej chwili, przy realizacji przez gminę kilku projektów dofinansowanych z Unii Europejskiej, nie jesteśmy w stanie zapewnić w budżecie właściwych środków. W 2017r. opracowano również projekt przykrycia rowu przebiegającego za parkiem miejskim. Realizacja zadania wykonywana jest sukcesywnie w etapach rozłożonych na 4 lata. Zarówno inwentaryzacja, jak i projekt wykonane zostały w uzgodnieniu z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków – mówi Piotr Weiland kierownik Referatu Komunalnego Urzędu Miejskiego w Żarowie.

W ostatnim czasie zwróciliśmy także uwagę na niezbyt dobrą kondycję platana rosnącego w Parku. Wezwany przez pracowników Urzędu Miejskiego w Żarowie dendrolog stwierdził, że przyczyną złej kondycji drzewa jest susza.

Warunki atmosferyczne, jak i częściowo terenowe powodują zamieranie drzewa. W związku z powyższym opracowywany jest program prac mający na celu przywrócenie drzewa do właściwej kondycji – dopowiada kierownik Piotr Weiland z UM Żarów.

Każdego roku na terenie gminy Żarów pojawia się więcej nowych nasadzeń. Nowe drzewa i rośliny upiększają nasze miasto i gminę. Wpływają pozytywnie na poprawę wizerunku miejsca, w którym żyjemy i pracujemy.

W minionym roku, na terenie po byłym składowisku posadziliśmy 550 sztuk brzozy brodawkowatej, 59 sztuk tui na żarowskim cmentarzu oraz wiśnie piłkowane, które nasadzone zostały przy ul. Piastowskiej, w pobliżu gimnazjum. Nowe drzewka w 2018r. zostały nasadzone również w kierunku wjazdu do miejscowości Wierzbna oraz przy ul. Krasińskiego i Dworcowej w Żarowie. W Wierzbnej posadziliśmy 17 sztuk lipy, przy ul. Krasińskiego 10 sztuk ambrowca, a przy ul. Dworcowej 10 sztuk wiśni. Kilka dni temu, nowe nasadzenia pojawiły się także przy ul. Mickiewicza w Żarowie. Posadziliśmy tam 5 sztuk lipy drobnolistnej – mówi Tomasz Kuska z Referatu Komunalnego Urzędu Miejskiego w Żarowie.

Magdalena Pawlik