Urząd Miejski w Żarowie
woj. dolnośląskie, powiat świdnicki

ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów
Jesteś na > Aktualności Zakaz wywożenia gruzu

  Aktualności

Napis Zakaz Wysypywania gruzu i śmieci
07-08-2019

Zakaz wywożenia gruzu

Przypominamy, że zgodnie z przepisami prawa oraz obowiązującym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie miasta i gminy Żarów obowiązuje zakaz samodzielnego wywożenia i składowania gruzu w miejscach do tego nieprzeznaczonych (tj. lasy, pobocza dróg, drogi polne, tereny nieużytków itp.).

Nielegalny wywóz odpadów jest wykroczeniem, które podlega karze grzywny. Nie wolno również wyrzucać gruzu budowlanego do kontenerów na odpady komunalne.

Raz w miesiącu można przekazać do 0,5 m3 gruzu budowlanego do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów przy ul. Armii Krajowej 34 w Żarowie. Dostarczając odpady do Punktu należy mieć ze sobą dowód osobisty. Z Punktu korzystać mogą wszyscy mieszkańcy gminy Żarów.

W przypadku posiadania większej ilości gruzu budowlanego (powyżej 0,5 m3) np. po remoncie mieszkania lub domu najlepszym i najbezpieczniejszym rozwiązaniem będzie wynajem kontenera na gruz.

Godziny otwarcia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w Żarowie:

  • poniedziałek od godz. 16:00 do 18.00,
  • środa od godz. 14:00 do 18:00
  • sobota od godz.10:00 do 12:00

Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów w Żarowie prowadzonym przez firmę Eneris Surowce S.A. Oddział w Krapkowicach można zostawić również zużyty sprzęt RTV i AGD (telewizory, lodówki, zamrażarki, lokówki, baterie, akumulatory i inne), meble i inne odpady wielkogabarytowe, odpady biodegradowalne (np. liście, trawę, rozdrobnione gałęzie), zużyte opony od pojazdów osobowych, przeterminowane leki i chemikalia oraz w workach tworzywa sztuczne, papier, tekturę, szkło i metale.