Urząd Miejski w Żarowie
woj. dolnośląskie, powiat świdnicki

ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów
Jesteś na > Aktualności Wyniki konkursu na wymianę starego pieca

  Aktualności

Piec
05-03-2021

Wyniki konkursu na wymianę starego pieca

W ramach realizacji projektu pn. „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej” dla naboru prowadzonego dla Gminy Żarów przyznano 12 grantów na łączną kwotę 249 889,48 zł.

W sytuacji wystąpienia oszczędności w projekcie bądź zwiększenia przyznanej kwoty dofinansowania na realizację grantów przez Instytucję Pośredniczącą Aglomeracji Wałbrzyskiej, będą podpisywane umowy z kolejnymi wnioskodawcami zgodnie z listą rankingową.

Informacja o złożonych wnioskach

Liczba złożonych wniosków: 91 szt.
Wnioskowana kwota dofinansowania:  1 455 887,49 zł
Liczba wniosków odrzuconych: 9 szt.
Kwota przeznaczona na granty w naborze (alokacja) dla Gminy Żarów wynosi: 253 300,00 zł

Wyniki naboru są dostępne na stronie internetowej: http://wymianakotlow.pl/gmina-zarow

logo unijne