Urząd Miejski w Żarowie
woj. dolnośląskie, powiat świdnicki

ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów
Jesteś na > Aktualności Dofinansowanie na konserwację rowów...

  Aktualności

rów melioracyjny
05-07-2021

Dofinansowanie na konserwację rowów melioracyjnych

Gmina Żarów otrzymała dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego. Kwota 30.000 złotych została przyznana na utrzymanie urządzeń melioracji wodnych.

Dzięki otrzymanym środkom finansowym gruntowną konserwację przejdą kolejne kilometry rowów melioracyjnych na terenie Żarowa. Dogłębnie oczyszczone rowy melioracyjne pozwolą na odpowiednie uregulowanie wód gruntowych. Inwestycje te będą służyć zwiększeniu bezpieczeństwa przed zalaniem i podtopieniami.

Czterech meżczyzn na zdjęciach

- Środki finansowe, które otrzymaliśmy z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, zostaną przeznaczone na konserwacje rowów melioracyjnych na terenie naszego miasta. W ramach realizowanych prac wymienione zostaną przepusty, wszystkie rowy zostaną również gruntownie oczyszczone – mówi Piotr Weiland kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Inwestycji Urzędu Miejskiego w Żarowie.

tablica dofinansowania  1495 684 zł dla 57 dolnośląskich gmin na utrzymanie urządzeń melioracji wodnych

Łącznie samorząd województwa przeznaczył prawie 1,5 miliona złotych na konserwację urządzeń i instalacji związanych z melioracją. Wsparcie finansowe trafiło do 57 gmin Dolnego Śląska, w tym również do gminy Żarów.

Magdalena Pawlik