Urząd Miejski w Żarowie
woj. dolnośląskie, powiat świdnicki

ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów
Jesteś na > Aktualności Dodatek węglowy

  Aktualności

Piec węglowy
17-08-2022

Dodatek węglowy

Prezydent RP Andrzej Duda w czwartek, 11 sierpnia podpisał ustawę o dodatku węglowym. Jednak dopiero dziś (17 sierpnia 2022r.) ukazało się Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku węglowego, co oznacza, że mieszkańcy, którzy używają węgla jako surowca do ogrzewania swojego gospodarstwa domowego mogą otrzymać wsparcie w wysokości 3 tys. zł.

 

Od kiedy i gdzie można składać wnioski o dodatek węglowy?

Od dziś (17 sierpnia 2022r.) można pobrać wnioski o wypłatę dodatku węglowego, które dostępne są w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego, ul. Zamkowa2, 58-130 Żarów i w Ośrodku Pomocy Społecznej przy ul. Armii Krajowej 54 w Żarowie. Wnioski dostępne są również w wersji elektronicznej: https://www.um.zarow.pl/dodatek-weglowy.html.

Wypełnione wnioski będą przyjmowane od poniedziałku, 22 sierpnia 2022r. w Ośrodku Pomocy Społecznej przy ul. Armii Krajowej 54 w Żarowie, w godz. 9.00-15.00 (w wersji papierowej) w poniedziałek, środę, czwartek i piątek oraz we wtorek w godz. 9.00-15.30. Można też składać wnioski za pośrednictwem platformy ePUAP w każdym czasie. Wnioski przyjmowane będą w pok. nr 2 Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Armii Krajowej 54 w Żarowie.

Mieszkańcy gminy Żarów mogą składać wnioski dotyczące lokali lub nieruchomości położonych wyłącznie na terenie gminy Żarów. Obsługą wniosków zajmuje się Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarowie.

Wnioski można składać:

 

Kto może złożyć wniosek w gminie Żarów?

Zgodnie z ustawą wniosek składany jest przez osoby faktycznie zamieszkujące na terenie danej gminy. Tak więc prawo złożenia wniosku do Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie przysługuje wyłącznie osobom, które mieszkają na terenie naszej gminy. W przypadku wynajmu oznacza to, że dodatek przysługuje najemcy, a nie właścicielowi mieszkania. Osoba składająca wniosek wpisuje w nim swoje dane, dane miejsca zamieszkiwania oraz zaznacza czy gospodarstwo domowe jest jednoosobowe (osoba samotnie zamieszkująca mieszkanie) czy wieloosobowe. W tym drugim przypadku wypisuje we wniosku dane osobowe wszystkich osób, z których składa się to gospodarstwo domowe. Dodatek wypłacany może być w gotówce lub przelewem na konto bankowe. W tym przypadku należy podać numer konta bankowego, na który zostanie przekazany dodatek węglowy.

Komu przysługuje dodatek węglowy?

Dodatek węglowy przysługuje na każde gospodarstwo domowe, w którym głównym źródłem ogrzewania jest węgiel lub paliwo węglopochodne (musi zawierać minimum 80% węgla), spalane w jednym z wymienionych w punkcie 3. wniosku urządzeń: kocioł na paliwo stałe (piec centralnego ogrzewania), kominek, koza, piec kaflowy, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa, ogrzewacz powietrza.

Dodatek węglowy przysługuje wyłącznie wtedy, kiedy takie źródło ciepła zostało zgłoszone do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (https://ceeb.gov.pl), która prowadzona jest przez Główny Nadzór Budowlany.

Co, jeśli w domu mieszkają dwie rodziny, które prowadzą osobne gospodarstwa?

Dodatek węglowy otrzymają jako osobne świadczenia obie rodziny. Bez znaczenia prawnego jest to, że dom należy do teściów. Dodatek jest wypłacany według formuły „Każda rodzina korzystająca z węgla do ogrzewania otrzyma 3000 zł”. Nawet, gdy domostwa kilku rodzin ogrzewa jeden piec.

Oświadczam, że:

Istotną częścią wniosku jest oświadczenie pod odpowiedzialnością karną, że wszystkie dane we wniosku są prawdziwe.