Urząd Miejski w Żarowie
woj. dolnośląskie, powiat świdnicki

ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów
Jesteś na > Bezpieczeństwo i Zdrowie Masz zadłużenie czynszowe? Skorzystaj...

  Bezpieczeństwo i Zdrowie

Budynek Urzędu Miejskiego w Żarowie
04-01-2019

Masz zadłużenie czynszowe? Skorzystaj z pomocy Gminy

Najemcy lokali komunalnych znajdujący się w trudnej sytuacji ekonomicznej, zdrowotnej, którzy z powodów życiowych wpadli w pętlę zadłużenia mogą korzystać z różnych form pomocy Gminy Żarów.

Oprócz znanych wszystkim możliwości wyjścia z zadłużenia takich jak: rozkładanie długów na raty czy możliwość umorzenia odsetek, w przypadku spłaty należności głównej w wyznaczonym terminie, to Gmina zachęca do kolejnej formy pomocy, jaką jest odpracowanie zadłużenia czynszowego.

Gmina Żarów stworzyła dłużnikom posiadającym zadłużenie powyżej trzech miesięcy możliwość odpracowania swoich długów poprzez wprowadzenie programu spłaty zadłużenia czynszowego w formie świadczeń rzeczowych.

Aby skorzystać z tej formy pomocy dłużnik składa w Urzędzie Miejskim wniosek, po zatwierdzeniu którego zawierana jest umowa. Zapłata czynszu stanowiącego zadłużenie następuje w formie świadczenia rzeczowego, które polega na wykonywaniu prostych prac, takich jak: prace porządkowe na terenie miasta i gminy Żarów czy drobne prace remontowe, malarskie i konserwatorskie. Jednocześnie dłużnik zobowiązuje się do należytego i terminowego wykonywania czynności objętych zakresem świadczeń rzeczowych, ścisłego przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosowanie się do poleceń osób, pod których nadzorem i kierownictwem praca będzie wykonywana. Z tej formy pomocy skorzystało już 15 osób. Łączna kwota, jaka została odliczona osobom korzystającym z w/w formy pomocy wynosi łącznie 27.216,00 złotych – mówi Agata Krawiec kierownik Referatu Gospodarki Lokalowej Urzędu Miejskiego w Żarowie.

Zachęcamy wszystkich, którzy mają zadłużenie względem gminy, do skorzystania z tej formy pomocy. Wszelkich niezbędnych informacji udziela Referat Gospodarki Lokalowej Urzędu Miejskiego w Żarowie, pokój nr 15, tel. 74 85 80 591, wew. 344.

Magdalena Pawlik