Urząd Miejski w Żarowie
woj. dolnośląskie, powiat świdnicki

ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów
Jesteś na > Bezpieczeństwo i Zdrowie Uwaga! Terminy składania wniosków

  Bezpieczeństwo i Zdrowie

Budynek
25-06-2019

Uwaga! Terminy składania wniosków

Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że od dnia 1 sierpnia 2019r. można składać wnioski na: świadczenie wychowawcze (500+), dobry start (300+), fundusz alimentacyjny oraz na świadczenia rodzinne w dniach od poniedziałku do czwartku w godzinach urzędowania Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie.

Druki wniosków będą wydawane w pok. nr 1 od 15 lipca 2019 r. - dostępne są również na stronie internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej (http://ops.gmina.zarow.pl/)

Pełną informację na temat zasad przyznawania i wypłacania zasiłku rodzinnego/świadczeń wychowawczych/dobrego startu/funduszu alimentacyjnego można uzyskać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Żarowie przy ul. Armii Krajowej 54, w pokoju nr 1 w godzinach urzędowania Ośrodka.

Informacje można uzyskać na stronie Ośrodka Pomocy Społecznej oraz drogą telefoniczną pod nr tel. (74) 306 70 12.