Urząd Miejski w Żarowie
woj. dolnośląskie, powiat świdnicki

ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów
Jesteś na > Bezpieczeństwo i Zdrowie Sprzęt biurowy dla funkcjonariuszy KP...

  Bezpieczeństwo i Zdrowie

Burmistrz Leszek Michalak, zastępca burmistrza Przemysław Sikora, kierownik OPS Małgorzata Siemińska i Komendant KP Żarów Katarzyna Wilk podczas przekazania sprzętu biurowego.
04-12-2020

Sprzęt biurowy dla funkcjonariuszy KP Żarów

Dwie drukarki, tonery oraz niszczarki do dokumentów trafiły do funkcjonariuszy z żarowskiego Komisariatu Policji. Sprzęt został sfinansowany ze środków budżetu gminy Żarów, pochodzących z opłat za zezwolenia wydane na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, na działania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem epidemii Covid-19.

Na ręce komendant Komisariatu Policji w Żarowie Katarzyny Wilk sprzęt przekazali burmistrz Leszek Michalak, zastępca burmistrza Przemysław Sikora i Małgorzata Siemińska kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie.

– W związku z sytuacją epidemiologiczną panującą w naszym kraju oraz dynamicznym wzrostem zachorowań na Covid-19, na Policję został nałożony szereg dodatkowych zadań. Każdego dnia w Komisariacie Policji w Żarowie sporządzana jest znaczna ilość dokumentów związanych ze zwalczaniem i zapobieganiem stanu epidemiologicznego. Drukowane są listy osób przebywających na kwarantannie oraz izolacji domowej, notatki urzędowe dotyczące działań związanych z Covid-19, polecenia, wytyczne, instrukcje oraz procedury związane z przestrzeganiem reżimu sanitarnego. Ogrom wytwarzanej dokumentacji znacznie obciąża i zużywa urządzenia służące do drukowania. Dlatego dziękujemy za przekazany sprzęt, który przede wszystkim usprawni nam wszystkim pracę – mówi Katarzyna Wilk komendant Komisariatu Policji w Żarowie.

Magdalena Pawlik