Urząd Miejski w Żarowie
woj. dolnośląskie, powiat świdnicki

ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów
Jesteś na > Oświata Kultura i Sport Latarnik pomoże w poruszaniu się w...

  Oświata Kultura i Sport

Infografika osoba na desce surfingowej wylatuje z ekranu na fali ikon programów z napisem INTERNETOWY SUFRFER
16-06-2020

Latarnik pomoże w poruszaniu się w Internecie

„Latarnicywakcji.pl: świętokrzyskie, dolnośląskie” to inicjatywa na rzecz edukacji cyfrowej osób w wieku 44-64 lata oraz powyżej 65 roku życia, którzy stanowią największą w naszym kraju grupę wykluczonych cyfrowo. Projekt realizowany będzie do grudnia 2021 r.

Przeszkolone osoby nabędą (lub udoskonalą) umiejętności wykorzystania narzędzi i treści cyfrowych oraz zasobów Internetu dla lepszego życia i będą mogły skutecznie korzystać z usług publicznych dostępnych on-line. 

Ważnym elementem projektu jest kompleksowe bezpłatne wsparcie szkoleniowo-edukacyjne dla pracowników samorządów, nauczycieli, radnych i działaczy organizacji pozarządowych, co sprzyjać będzie poprawie jakości świadczenia e-usług publicznych.

Dzięki akcji „Latarnicy w akcji zmniejszy się skala wykluczenia społecznego i cyfrowego osób z niepełnosprawnością. W działania szkoleniowe zostaną zaangażowane urzędy samorządowe z województw świętokrzyskiego i dolnośląskiego, którym szczególnie zależy na zwiększeniu roli zagadnień związanych z edukacją cyfrową dorosłych w działaniach władz lokalnych.

Projekt jest realizowany przez Stowarzyszenie Miasta w Internecie jest skierowany do wszystkich osób, które skończyły 44 lata. Nabór prowadzony jest w trybie ciągłym do zakończenia programu.

Celem projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa III: Cyfrowe kompetencji społeczeństwa, Działanie 3.1 – działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych jest podniesienie wiedzy i umiejętności mieszkańców Polski.

Tematyka szkolenia dostosowana jest do potrzeb każdego uczestnika. Osoba prowadząca szkolenia – tzw. „Latarnik Polski Cyfrowej” w oparciu o Lokalny Plan Działania realizuje szkolenia dla Uczestników Projektu (UP) w wymiarze podstawowym trwającym minimum 8h szkoleniowych. Szkolenie, w miarę potrzeb uczestników może zostać wydłużone do 16h szkoleniowych. Szczegółowy harmonogram szkoleń ustalany jest bezpośrednio pomiędzy Latarnikiem a uczestnikiem i zawsze zawiera zagadnienia z zakresu e-usług, czyli kontaktu z administracją samorządową i rządową za pośrednictwem internetu.

Jeśli jesteś zainteresowana/zainteresowany udziałem w tym bezpłatnym szkoleniu, to wypełnij poniższy e-formularz: