Urząd Miejski w Żarowie
woj. dolnośląskie, powiat świdnicki

ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów
Jesteś na > Urząd Miejski Rachunek bankowy

Rachunek bankowy

Konto bankowe:
Santander Bank Polska S.A.
nr 88 1090 2369 0000 0001 4749 4019

Terminy podatków i opłat w 2021 roku

Podatek rolny, od nieruchomości, leśny – od osób fizycznych:

 • I rata - termin płatności upływa 15 marca 2021r.
 • II rata - termin płatności upływa 15 maja 2021r.
 • III rata - termin płatności upływa 15 września 2021r.
 • IV rata – termin płatności upływa 15 listopada 2021r.

Podatek od środków transportowych:

 • I rata - termin płatności upływa 15 lutego 2021 r.
 • II rata – termin płatności upływa 15 września 2021r.

Stała opłata roczna za wieczyste użytkowanie gruntów:

 • opłata przekształceniowa termin płatności upływa 31 marca 2021r.

Czynsze najmu za lokale komunalne oraz należności za media:

 • płatne do 10 każdego miesiąca

Czynsze dzierżawne:

 • miesięczne - płatne do 10 każdego miesiąca
 • roczne - termin płatności upływa 30 czerwca 2021r. 

"Opłata śmieciowa":

 Nie ma możliwości niesegregowania odpadów. Każdy mieszkaniec Polski zgodnie z nowymi przepisami ma prowadzić zbiórkę w sposób selektywny.

Stawki:

 • 29 złotych (osoby mieszkające w zabudowie wielorodzinnej),
 • 33 złotych (osoby mieszkające w zabudowie jednorodzinnej niekompostujące odpadów biodegradowalnych w kompostowniku),
 • 27 złotych (osoby mieszkające w zabudowie jednorodzinnej kompostujące odpady biodegradowalne w kompostowniku na swojej posesji).

Opłatę uiszczamy za dany miesiąc do 15 dnia następnego miesiąca. Zachęcamy do dokonywania wpłat podatków i opłat za pośrednictwem Internetu.

Opłata roczna za urządzenia wbudowane w pas drogowy:

Płatna do 15 stycznia 2021r.