Urząd Miejski w Żarowie
woj. dolnośląskie, powiat świdnicki

ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów
Jesteś na > Aktualności Wnioski na zakup paliwa stałego przez...

  Aktualności

węgiel
03-11-2022

Wnioski na zakup paliwa stałego przez gospodarstwo domowe

Prezydent Andrzej Duda 2 listopada podpisał ustawę o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe. Gmina Żarów przystąpiła do rządowego systemu sprzedaży węgla, aby zapewnić naszym mieszkańcom możliwość zakupu węgla po preferencyjnych cenach.

Aby dokonać zakupu węgla od gminy Żarów należy złożyć wniosek w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Żarowie. Wnioski można pobrać z Biura Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Żarowie oraz elektronicznie.

Od kiedy i gdzie można składać wnioski na zakup węgla?

Wnioski na zakup węgla w ilości do 1,5 tony do 31 grudnia br. można pobrać w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Żarowie. Wypełnione wnioski można złożyć w wersji:

Ile ton węgla będzie można kupić od gminy Żarów?

Każdemu gospodarstwu domowemu przysługuje zakup 1,5 tony węgla do 31 grudnia 2022 roku. Kolejne 1,5 tony będzie można kupić po 1 stycznia 2023 roku.

Czy każdy może złożyć wniosek na zakup węgla od gminy Żarów?

Zgodnie z ustawą, do zakupu węgla od gminy Żarów po preferencyjnych cenach, są uprawnieni właściciele gospodarstw domowych położonych na terenie gminy Żarów, którzy:

  • otrzymali dodatek węglowy, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022r. o dodatku węglowym lub mają pozytywnie rozpatrzony wniosek o wypłatę na rzecz tego gospodarstwa domowego dodatku węglowego
  • nie złożyli wniosku o dodatek węglowy ale przed 11 sierpnia 2022 roku:
    • złożyli Deklarację do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków dotyczącą źródeł ciepła i spalania paliw i źródłem ogrzewania tego gospodarstwa domowego jest oddzielne źródło ciepła.

    • złożyli deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w art. 6m ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1297, 1549 i 1768).