Urząd Miejski w Żarowie
woj. dolnośląskie, powiat świdnicki

ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów
Jesteś na > Urząd Miejski

  Urząd Miejski w Żarowie

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW
27-02-2024

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW

Na podstawie z art. 10 i art. 35 § 1, § 5 oraz art. 36 § 1 i § 2 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 775 z późn. zm.) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października...

Czytaj więcej
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
27-02-2024

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Na podstawie art. 38 i art. 85 ust. 3, ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r.,...

Czytaj więcej
Do nabycia atrakcyjne lokale mieszkalne. Przetarg na sprzedaż trzech lokali mieszkalnych
20-02-2024

Do nabycia atrakcyjne lokale mieszkalne. Przetarg na sprzedaż trzech lokali mieszkalnych

Burmistrz Miasta Żarów ogłasza I przetarg publiczny, ustny nieograniczony na sprzedaż trzech lokali mieszkalnych.

Czytaj więcej
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Żarów o konsultacjach społecznych projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz o przeprowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
07-02-2024

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Żarów o konsultacjach społecznych projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz o przeprowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

Burmistrz Miasta Żarów informuje o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla północnej części miasta Żarów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Czytaj więcej
Konkurs na stanowisko pracy ds. podatku VAT
07-02-2024

Konkurs na stanowisko pracy ds. podatku VAT

Burmistrz Miasta Żarów na podstawie art.11 i 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. „o pracownikach samorządowych” (tj. Dz. U. z 2022 r, poz. 530 ) ogłasza konkurs na stanowisko ds. podatku VAT w Urzędzie Miejskim w Żarowie, ul. Zamkowa 2, 58-130...

Czytaj więcej
1 2 3 4 ... 29