Urząd Miejski w Żarowie
woj. dolnośląskie, powiat świdnicki

ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów
Jesteś na > Urząd Miejski

  Urząd Miejski w Żarowie

Konsultacje społeczne projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Żarów na lata 2022-2030
15-03-2023

Konsultacje społeczne projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Żarów na lata 2022-2030

Burmistrz Miasta Żarów, działając na podstawie art. 6 oraz art. 17 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2021 r. poz. 485 ze zm.), zawiadamia o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu Gminnego Programu...

Czytaj więcej
ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW
03-03-2023

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW

Zgodnie z art. 49 oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 z późn. zm.), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o...

Czytaj więcej
Otwarty konkurs na realizację zadania „Organizacja wycieczek mających na celu przybliżenie walorów turystycznych, historycznych i kulturowych w regionie oraz integracja międzypokoleniowa mieszkańców gminy Żarów”
27-02-2023

Otwarty konkurs na realizację zadania „Organizacja wycieczek mających na celu przybliżenie walorów turystycznych, historycznych i kulturowych w regionie oraz integracja międzypokoleniowa mieszkańców gminy Żarów”

Burmistrz Miasta Żarów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie turystyki i krajoznawstwa, pod nazwą: „Organizacja wycieczek mających na celu przybliżenie walorów turystycznych, historycznych i kulturowych w...

Czytaj więcej
ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE
27-02-2023

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE

Na podstawie z art. 10 i art. 35 § 1, § 5 oraz art. 36 § 1 i § 2 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 z późn. zm.) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października...

Czytaj więcej
Nowe stawki za wywóz odpadów komunalnych
21-02-2023

Nowe stawki za wywóz odpadów komunalnych

Od 1 kwietnia 2023r. mieszkańcy gminy Żarów będą za wywóz odpadów komunalnych płacić o 6 złotych więcej niż w minionym roku.

Czytaj więcej
1 2 3 4 ... 25