Urząd Miejski w Żarowie
woj. dolnośląskie, powiat świdnicki

ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów
Jesteś na > Urząd Miejski

  Urząd Miejski w Żarowie

Postanowienie Burmistrza Miasta Żarów
13-06-2024

Postanowienie Burmistrza Miasta Żarów

Postanowienie stwierdzające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Czytaj więcej
Postanowienie Burmistrza Miasta Żarów
13-06-2024

Postanowienie Burmistrza Miasta Żarów

Postanowienie o zawieszeniu postępowania do czasu przedłożenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Czytaj więcej
„Gmina Żarów stawia na rozwój”. Rozmowa z burmistrzem Przemysławem Sikorą
13-06-2024

„Gmina Żarów stawia na rozwój”. Rozmowa z burmistrzem Przemysławem Sikorą

7 kwietnia 2024r. mieszkańcy gminy Żarów urząd Burmistrza Miasta Żarów powierzyli na pierwszą kadencję Przemysławowi Sikorze. Miesiąc po wyborach samorządowych Przemysław Sikora został oficjalnie zaprzysiężony na to stanowisko.

Czytaj więcej
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Żarów
12-06-2024

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Żarów

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Żarów o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Kalno, gmina Żarów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Czytaj więcej
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Żarów o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
06-06-2024

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Żarów o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Zgodnie z art. 10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 572 z późn. zm.), w związku z art. 74 ust. 3 oraz art. 85 ust. 3, ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu...

Czytaj więcej
1 2 3 4 ... 51