Urząd Miejski w Żarowie
woj. dolnośląskie, powiat świdnicki

ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów
Jesteś na > Urząd Miejski Kierownictwo Urzędu

Kierownictwo Urzędu

Organem wykonawczym gminy Żarów jest Burmistrz, którego kadencja rozpoczyna się w dniu rozpoczęcia kadencji rady gminy lub wyboru go przez radę gminy i upływa z dniem upływu kadencji rady gminy. Burmistrz jest organem wykonawczym w gminie, w której siedziba władz znajduje się w mieście położonym na terytorium tej gminy.


Burmistrz Żarowa

Przemysław Sikora

e-mail: burmistrz@um.zarow.pl

 

Zastępca Burmistrza

 

e-mail: burmistrz@um.zarow.pl

Sekretarz Gminy Żarów Sylwia Pawlik

Sekretarz

Sylwia Pawlik

e-mail: sekretarz@um.zarow.pl

 

Skarbnik

Skarbnik

Renata Dawlewicz

e-mail: skarbnik@um.zarow.pl