Urząd Miejski w Żarowie
woj. dolnośląskie, powiat świdnicki

ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów
Jesteś na > Bezpieczeństwo i Zdrowie Koronawirus Polecenie Wojewody Dolnośląskiego o...

  Koronawirus

Znak WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI
12-03-2020

Polecenie Wojewody Dolnośląskiego o zawieszeniu placówek

Przekazujemy treść polecenia Wojewody Dolnośląskiego z dnia 11 marca 2020r. o czasowym zawieszeniu placówek dziennych i społecznych:

Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020r. poz. 374) w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2 polecam czasowe zawieszenie działalności, na terenie województwa dolnośląskiego, w terminie od dnia 12 marca 2020r. do 25 marca 2020r. w:

  • placówkach wsparcia dziennego,
  • centrach integracji społecznej,
  • klubach integracji społecznej,
  • dziennych domach i klubach seniora,
  • środowiskowych domach samopomocy,
  • warsztatach terapii zajęciowej.