Urząd Miejski w Żarowie
woj. dolnośląskie, powiat świdnicki

ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów
Jesteś na > Bezpieczeństwo i Zdrowie Koronawirus Rolnik na kwarantannie z powodu...

  Koronawirus

Osoba kaszlącą w maseczce z logo Państwowa Inspekcja Sanitarna
03-04-2020

Rolnik na kwarantannie z powodu koronawirusa

Zalecenia Głównego Inspektoratu Sanitarnego

Jeśli będziesz odbywał kwarantannę w domu stosuj się do poniższych zaleceń:

 • Nie opuszczaj terenu swojego gospodarstwa, możesz zajmować się inwentarzem na jego terenie
 • Nie wychodź do sklepu
 • Nie spotykaj się z innymi osobami i nie zapraszaj ludzi do domu
 • Jeśli mieszkasz z rodziną w miarę możliwości ogranicz z nimi kontakt i zachowaj bezpieczny odstęp wynoszący min.2 metry
 • Używaj oddzielnych naczyń niż pozostałe osoby przebywające w mieszkaniu
 • Jeśli masz możliwość korzystaj z osobnej łazienki/toalety niż pozostali domownicy, jeśli nie masz takiej możliwości po skorzystaniu z toalety/łazienki zdezynfekuj ją dostępnym środkiem czystości
 • Wietrz mieszkanie kilka razy dziennie
 • Zachowaj zasady higieny
 • Często myj ręce i dezynfekuj powierzchnie dotykowe takie jak: blaty, klamki, ekrany telefonów
 • Monitoruj temperaturę ciała min. 2 razy dziennie
 • W przypadku wystąpienia gorączki, kaszlu lub duszności niezwłocznie skontaktuj się telefoniczne ze stacją sanitarno-epidemiologiczną lub zgłoś się na oddział zakaźny, unikając transportu publicznego.
 • Udzielaj informacji o swoim stanie zdrowia dzwoniącym do Ciebie pracownikom Inspekcji Sanitarnej
 • W weryfikacji przestrzegania kwarantanny pomagają funkcjonariusze policji -mogą Ciebie odwiedzić w czasie kwarantanny.
 • Za nieprzestrzeganie kwarantanny grozi grzywna w wysokości 5000 zł.
 • W przypadku potrzeby kontaktu z lekarzem POZ skorzystaj z teleporady.

Lekarz może wystawić e-receptę i e-zwolnienie. Lista placówek POZ udzielających teleporad w Twojej okolicy jest dostępna na stronie NFZ: https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/teleporady-dotyczace-koronawirusa-w-przychodniach,7621.html.

Więcej o e-zdrowiu na http://pacjent.gov.pl

Dowiedz się więcej na www.gov.pl/koronawirus

Infolinia NFZ: 800 190 590

Koronawirus COVID-19 – jak się chronić przed zarażeniem w gospodarstwie rolnym?

W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa COVID-19, KRUS rekomenduje podjęcie następujących działań, mających na celu ochronę Waszego zdrowia i życia:

 • Zamknijcie swoje siedliska/domostwa przed osobami z zewnątrz, zamieśćcie na bramach gospodarstwa, w widocznym miejscu, informację o zakazie wstępu na teren posiadłości bez uprzedzenia i wyraźnej Waszej zgody –Wskazane jest zamieszczenie informacji o numerze telefonu kontaktowego do właściciela gospodarstwa.
 • Zaopatrzcie gospodarstwa w środki dezynfekcyjne na bazie alkoholu (min. 60%) oraz mydło.
 • Regularnie i dokładnie myjcie ręce wodą z mydłem i zadbajcie o ich właściwą dezynfekcję. Każdorazowo po powrocie do domu (szczególnie po pobycie na zewnątrz posiadłości i wykonaniu obrządku zwierząt hodowlanych).
 • Zadbajcie o regularną dezynfekcję klamek drzwi wejściowych do domu, pomieszczeń inwentarskich itd., a także klamek, kierownic, dźwigni zmiany biegów, hamulca ręcznego i innych elementów sterujących w ciągnikach i pojazdach samobieżnych, używanych w gospodarstwie rolnym.
 • W przypadku kontaktu z osobami z zewnątrz zachowajcie bezpieczną, rekomendowaną przez służby sanitarne odległość od rozmówcy (1-1,5 metra)
 • Zwróćcie szczególną uwagę na rekomendacje, aby NIE DOTYKAĆ dłońmi okolic twarzy zwłaszcza ust, nosa i oczu.
 • Podczas kaszlu i kichania zakrywajcie usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – następnie jak najszybciej wyrzućcie chusteczkę do zamkniętego kosza i umyjcie ręce, używając mydła i wody lub zdezynfekujcie je środkami na bazie alkoholu (min. 60%). Zwracajcie uwagę swoim bliskim i osobom z zewnątrz, aby nie kasłały i nie kichały w naszym kierunku.
 • Zaopatrzcie się w jednorazowe rękawice nitrylowe i stosujcie je podczas pracy w gospodarstwie rolnym.
 • Ograniczcie pożyczanie od innych rolników środków do produkcji rolnej, m.in. maszyn rolniczych.

UWAGA:
Pamiętajcie o osobach starszych, samotnych, niepełnosprawnych i schorowanych, żyjących na wsi w oddaleniu od sklepów z żywnością, aptek czy lekarza. Pomóżmy potrzebującym sąsiadom zrobić zakupy lub wykupić leki. W kontaktach zachowajcie środki ostrożności dotyczące ochrony przed koronawirusem COVID-19, zalecane przez organy administracji rządowej, w tym Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego.

UWAGA:
NIE zaleca się noszenia maseczek ochronnych przez osoby zdrowe!
Maseczki ochronne powinny nosić osoby chore, osoby opiekujące się chorymi oraz personel medyczny pracujący z pacjentami podejrzewanymi o zakażenie koronawirusem COVID-19.