Urząd Miejski w Żarowie
woj. dolnośląskie, powiat świdnicki

ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów
Jesteś na > Bezpieczeństwo i Zdrowie Koronawirus Od 6 czerwca nowe zasady...

  Koronawirus

Targowisko w Żarowie
04-06-2020

Od 6 czerwca nowe zasady funkcjonowania targowiska w Żarowie

Od 6 czerwca zmiany w funkcjonowaniu targowiska ale wciąż z zaostrzeniami sanitarnymi.

Ogłoszenie
Burmistrza Miasta Żarów

Z dniem 6 czerwca 2020 r. udostępnia się targowisko Miejskie „Mój Rynek” w Żarowie do prowadzenia działalności handlowej na następujących zasadach regulujących prowadzenie działalności handlowej:

Zasady handlu na Targowisku Miejskim
„Mój Rynek” w Żarowie
obowiązujące od 6 czrewca 2020 r.

  • osoby przebywające na terenie targowiska mają obowiązek noszenia rękawiczek oraz zakrywania nosa i ust przy pomocy odzieży lub jej części, maski albo maseczki,
  • w przypadku miejsc sprzedaży z żywnością, gdzie dostęp do wody jest utrudniony, ręce należy dezynfekować przy użyciu płynów dezynfekujących lub chusteczek nasączonych takim płynem,
  • płyny dezynfekujące przy każdym stanowisku zapewnia sprzedawca,
  • sprzedawca ma obowiązek podawać i pakować produkty, tak aby ograniczyć kontakt klienta z towarem
  • sprzedawca w miarę możliwości powinien zapewnić terminale płatnicze, a w przypadku braku takiej możliwości, obowiązany jest dezynfekować ręce po każdym kontakcie z pieniędzmi,
  • sprzedawca powinien przestrzegać, aby minimalna odległość między klientami przy jego stanowisku sprzedaży wynosiła nie mniej niż 2 metry,
  • handel na targowisku odbywać się będzie w godzinach od 7:00 do 13:00.
Burmistrz Miasta Żarów
Leszek Michalak