Urząd Miejski w Żarowie
woj. dolnośląskie, powiat świdnicki

ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów
Jesteś na > Bezpieczeństwo i Zdrowie Koronawirus Rejestracja oraz transport na...

  Koronawirus

Ikona strzykawki z napisami 	
#SZCZEPIMYSIĘ PRZECIW COVID-19
14-01-2021

Rejestracja oraz transport na szczepienia

Zgodnie z Narodowym Programem Szczepień 15 stycznia 2021r. rusza rejestracja na szczepienia przeciw COVID-19 dla seniorów, którzy skończyli 80 lat.

Natomiast od 22 stycznia zarejestrować się będą mogły osoby powyżej 70. roku życia. 25 stycznia rozpoczną się szczepienia dla zarejestrowanych seniorów. Stopniowo szczepionka przeciw COVID-19 będzie udostępniana kolejnym grupom wiekowym i zawodowym. 15 stycznia 2021r. uruchomiony zostanie także formularz zgłoszenia chęci szczepienia dla wszystkich osób powyżej 18 roku życia. Taki wniosek będzie można wypełnić za pośrednictwem strony https://www.gov.pl/web/szczepimysie.

W jaki sposób się zarejestrować?

 • Zapisy na szczepienia prowadzone będą za pośrednictwem infolinii 989. Możesz to zrobić sam lub może Cię zapisać ktoś bliski z rodziny. Do zapisu wystarczy numer PESEL oraz numer telefonu komórkowego. Na podany numer otrzymasz SMS z potwierdzeniem umówienia wizyty na szczepienie. W ten sposób możesz zarejestrować swoich dziadków lub rodziców. Wystarczy, że rozpocznie się etap szczepień i będziesz miał numer PESEL bliskiej osoby. Podczas rejestracji wybierzesz dokładny termin oraz miejsce szczepienia. Następnie otrzymasz SMS z potwierdzeniem umówienia wizyty na szczepienie.
 • Przez Internetowe Konto Pacjenta. Jeśli chcesz skorzystać z tego sposobu rejestracji, musisz posiadać Profil Zaufany. Jeżeli go nie masz, skontaktuj się z infolinią NFZ: 989, bezpośrednio z wybranym punktem szczepień lub skorzystaj ze wsparcia swojej przychodni. Profil Zaufany można także założyć przez internet na stronie https://pz.gov.pl  i potwierdzić w Urzędzie Miejskim w Żarowie.
 • Bezpośrednio w wybranym punkcie szczepień. Jeżeli chcesz zaszczepić się w konkretnym punkcie szczepień – skontaktuj się z nim. W wybranym przez Ciebie punkcie szczepień nie znalazłeś dogodnego terminu? Zadzwoń na infolinię NFZ pod numer 989. Konsultanci pomogą Ci znaleźć inny punkt szczepień niedaleko Ciebie z terminem, który Ci pasuje.

Szczepienia przeciw COVID-19 w Żarowie

Na terenie gminy Żarów punkt szczepień będzie zorganizowany w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej „Medicus” przy ul. Armii Krajowej 56. Aby ułatwić seniorom dojazd do punktu szczepień gmina zorganizuje bezpłatny transport dla osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktu szczepień.

Kto będzie mógł skorzystać z bezpłatnego transportu na szczepienia?

 • osoby posiadające aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N lub odpowiednio I grupę z w/w schorzeniami;
 • osoby mające trudności z dostępem do punktu szczepień (np. osoby starsze niemające możliwości samodzielnego dojazdu do punktu szczepień).

O 15 stycznia 2021r. uruchamiamy również specjalną infolinię pod nr tel. 603 740 464 i 74 30 67 367 dla osób zainteresowanych skorzystaniem z bezpłatnego transportu do punktu szczepień. Infolinia dedykowana jest seniorom i osobom niepełnosprawnym o ograniczonej mobilności.
Aktywna będzie od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 15.00. Obsługiwać ją będzie pracownik Urzędu Miejskiego w Żarowie.

Informacje na temat szczepień dostępne są: https://www.gov.pl/web/szczepimysie

Klauzula informacyjna dla osób objętych akcją dowozu do punktów szczepień

Spełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, iż:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miejski w Żarowie, ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów.
 • Wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: bezp.info@gmail.com i numeru tel. 513 644 118.
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji przewozu do punktu szczepień przeciwko COVID-19.
 • Pani/Pana dane osobowe będą udostępnione organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, m.in. podmiotom zapewniającym dowóz osób do punktu szczepień
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 3, a po tym czasie przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych.
 • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo uzyskania potwierdzenia przetwarzania, możliwość sprostowania i uzupełnienia danych, w niektórych przypadkach również prawo ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także możliwość usunięcia danych. Jeśli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).
 • Podstawą prawną uprawniającą do zbierania danych osobowych jest decyzja Wojewody Dolnośląskiego nr BZ-RM.6310.25.2021.MB(74) z dnia 14 stycznia 2021 r., działającego na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 1842, z późn. zm.).