Urząd Miejski w Żarowie
woj. dolnośląskie, powiat świdnicki

ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów
Jesteś na > Bezpieczeństwo i Zdrowie Strażacy po zebraniach sprawozdawczych

  Bezpieczeństwo i Zdrowie

Uczestnicy podczas spotkania
04-03-2019

Strażacy po zebraniach sprawozdawczych

Zakończyły się zebrania sprawozdawcze we wszystkich jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych funkcjonujących na terenie gminy Żarów. Wśród planów, które w tym roku zamierzają realizować strażacy są remonty remiz strażackich, pozyskanie i zakup specjalistycznych sprzętów pożarniczych oraz umundurowania, szkolenia druhów czy prace społeczne na terenie jednostek.

– Podsumowaliśmy miniony rok na tradycyjnym zebraniu sprawozdawczym. W naszych planach jest zakup i pozyskanie sprzętu pożarniczego, umundurowania i środków ochrony osobistej. W zakresie prac społecznych na rzecz OSP i środowiska będzie to konserwacja naszego sprzętu, prace społeczne na terenie OSP i pomoc w budowie remizy. W planie działalności na 2019 rok wpisaliśmy także planowane inwestycje oraz remonty: rozbudowa remizy, zakup alarmu i montaż napędów elektrycznych do bram garażowych. Inne formy aktywności OSP we współdziałaniu z samorządem, zakładami pracy i organizacjami społecznymi to również udział w Dniach Żarowa, Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy, festynach i zawodach strażackich. Naszym priorytetowym zadaniem jest pomoc poszkodowanym w różnych przypadkach. Podczas zebrania otrzymaliśmy decyzję Komendanta Głównego, że z dniem 14 grudnia 2018 roku Ochotnicza Straż Pożarna w Wierzbnej została włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego – powiedział Grzegorz Opioła prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Wierzbnej.

Corocznie do żarowskich jednostek strażackich trafia dużo specjalistycznego sprzętu przeciwpożarowego. W tym roku kolejny nowy wóz bojowy zasilił jednostkę OSP w Imbramowicach, co oznacza, że wszystkie jednostki wchodzące do Krajowego Systemu Ratownictwa Gaśniczego w gminie Żarów, posiadają nowoczesne samochody ratowniczo-gaśnicze.

 Wyposażenie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w nowoczesny sprzęt to inwestowanie w bezpieczeństwo. Każdego roku strażacy otrzymują zakupiony ze środków gminy profesjonalny sprzęt i są szkoleni z zakresu ratownictwa drogowego. Dzięki temu mogą szybciej dotrzeć na miejsce i skuteczniej walczyć zarówno z pożarami, jak i ratować ludzi poszkodowanych w wypadkach samochodowych – zaznaczył burmistrz Leszek Michalak.

Magdalena Pawlik