Urząd Miejski w Żarowie
woj. dolnośląskie, powiat świdnicki

ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów
Jesteś na > Bezpieczeństwo i Zdrowie Apel do właścicieli monitoringów

  Bezpieczeństwo i Zdrowie

Monitoring miejski i napis Miasto monitorowane
14-06-2019

Apel do właścicieli monitoringów

Zwracamy się z apelem do właścicieli domów, posesji i nieruchomości, na których znajdują się prywatne systemy monitoringu o dostarczenie do Urzędu Miejskiego w Żarowie informacji o tym, jaki to jest system, jak ustawiony, jaki jest sposób nagrywania i archiwizowania nagrań.

Wiedza o prywatnych systemach monitoringu i ich zasięgu pozwoli na zbudowanie bazy, z której – w sytuacjach kryzysowych – będzie mogła skorzystać policja lub straż pożarna, by ustalić przyczynę lub sprawcę zdarzenia.

Gmina ze swojej strony dokłada starań, aby podnieść poziom bezpieczeństwa w miejscach publicznych. Na terenie miasta funkcjonuje miejski system monitoringu, który wspierany jest przez systemy działające na terenie gminnych placówek oświatowych, zakładów przemysłowych, kopalń oraz PKP, na który składa się już kilkadziesiąt kamer. Ponadto sukcesywnie montowane będą kolejne kamery w miejscach publicznych, stąd wiedza o istniejących kamerach pozwoli na uniknięcie dublowania się kamer i ustawienie ich w miejscach wymagających nadzoru.

Leszek Michalak

Burmistrz Żarowa