Urząd Miejski w Żarowie
woj. dolnośląskie, powiat świdnicki

ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów
Jesteś na > Bezpieczeństwo i Zdrowie Strażacy otrzymali pieniądze na nowy...

  Bezpieczeństwo i Zdrowie

Strażacy z tablicami przed samochodem strażackim
10-10-2019

Strażacy otrzymali pieniądze na nowy sprzęt

Cztery jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej z gminy Żarów otrzymały dotacje na zakup nowego specjalistycznego sprzętu.

 Jednostki OSP z: Żarowa, Pożarzyska, Bukowa i Wierzbnej otrzymały dotację w ramach programu „Mały Strażak” z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Za otrzymane pieniądze ochotnicy zakupią nowe kamery termowizyjne, agregaty prądotwórcze, maszty oświetleniowe, kurtyny wodne, myjki do węży, motopompy, pirometry i inne niezbędne doposażenia. Na zakup nowych sprzętów pieniądze zostały również przekazane z budżetu gminy Żarów.

- Jednostki OSP stanowią niezwykle ważny element systemu bezpieczeństwa wewnętrznego. To właśnie ochotnicy są pierwsi na miejscu zdarzeń, często na kilkanaście minut przed zastępami Państwowej Straży Pożarnej. Dlatego muszą dysponować sprzętem niezbędnym do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych – mówi burmistrz Leszek Michalak.

Strażacy odebrali już promesy na dofinansowanie zakupu sprzętu w siedzibie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Wałbrzychu. Niebawem zostaną także podpisane oficjalne umowy.

OSP Pożarzysko:

→ dotacja w wysokości 16.162 zł z WFOŚiGW na zakup kamery termowizyjnej, agregatu prądotwórczego i masztu oświetleniowego (akumulatorowego).

OSP Żarów:

→ dotacja w wysokości 19.800 zł z WFOŚiGW na zakup między innymi agregatu prądotwórczego, kurtyny wodnej, kluczy do hydrantów, kombinezonów chemicznych, miernika wielogazowego, pirometru graficznego FLIR, przenośnego akumulatorowego systemu oświetleniowego oraz węży ssawnych.

OSP Wierzbna:

→ dotacja w wysokości 19.598 zł z WFOŚiGW na zakup motopompy Niagara 2 służąca do odprowadzania wody z zalanych terenów, detektora wielogazowego, kamery termowizyjnej i pirometru z podświetleniem.

OSP Buków:

→ dotacja w wysokości 19.176 zł z WFOŚiGW na zakup generatora prądu, węży tłocznych, prądownicy, myjki do węzy oraz kurtyny wodnej.

(zdjęcia: Facebook OSP Pożarzysko)