Urząd Miejski w Żarowie
woj. dolnośląskie, powiat świdnicki

ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów
Jesteś na > Bezpieczeństwo i Zdrowie Odprawa roczna funkcjonariuszy KP Żarów

  Bezpieczeństwo i Zdrowie

Policjanci
24-01-2020

Odprawa roczna funkcjonariuszy KP Żarów

Funkcjonariusze żarowskiego komisariatu policji podsumowali 2019 rok na dorocznej odprawie, która odbyła się w czwartek, 23 stycznia w sali narad Urzędu Miejskiego w Żarowie.

W tym roku gościli ich u siebie burmistrz Leszek Michalak, zastępca burmistrza Przemysław Sikora i przewodniczący Rady Miejskiej Roman Konieczny. W spotkaniu uczestniczyli także komendant powiatowy mł.insp. Andrzej Dobies oraz radny Mieczysław Myrta przewodniczący Komisji ds. Bezpieczeństwa, Zdrowia i Porządku Publicznego. Sprawozdanie z całorocznej pracy komisariatu policji w Żarowie przedstawiła komendant Katarzyna Wilk.

– Funkcjonariusze Komisariatu Policji w Żarowie interweniowali w sprawach dotyczących wypadków i kolizji drogowych, włamaniach, zatrzymaniach sprawców, wykroczeniach i przy wielu innych zdarzeniach. Od stycznia do grudnia 2019 roku w Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa odnotowano łącznie 234 zgłoszenia dotyczące problemów nurtujących społeczność miasta i gminy Żarów. W 2019r. na terenie powiatu świdnickiego odnotowano 123 wypadki, z czego w samym Żarowie było ich 12. Nie było ofiar śmiertelnych, ale 19 osób zostało rannych. Prowadziliśmy również wiele działań profilaktycznych. Do najważniejszych z nich należy wymienić akcje „Wzorowy Senior”, „Świadomy Junior” czy „Policja przeciwko przemocy w rodzinie” – mówiła w trakcie spotkania komendant policji w Żarowie Katarzyna Wilk. Na zakończenie odprawy komendant podziękowała władzom miasta i radnym Rady Miejskiej za wpieranie policji w Żarowie.

W trakcie spotkania burmistrz Leszek Michalak, zastępca burmistrza Przemysław Sikora, przewodniczący Rady Miejskiej w Żarowie Roman Konieczny i radny Mieczysław Myrta także podziękowali funkcjonariuszom za podejmowane interwencje.

– Dziękujemy za bardzo dobrą współpracę w 2019 roku. Za udział w komisjach wyjazdowych Rady Miejskiej, a także cenne uwagi i wnioski, które następnie były wcielane w życie. Dzięki rozbudowanej sieci monitoringu na terenie naszej gminy udało się zarejestrować wiele zdarzeń, co także wspomagało działania funkcjonariuszy policji. W nowym budżecie na 2020 rok zaplanowane zostały środki finansowe na zakup kolejnych nowych kamer na terenie Żarowa. Mieszkańcy wsi także zadecydowali, że będą przeznaczać środki z funduszu sołeckiego na montaż kolejnych nowych urządzeń. Mamy nadzieję, że wspólnie z funkcjonariuszami ustalimy następne miejsca, w których należałoby zainstalować kolejne kamery – mówił Roman Konieczny przewodniczący Rady Miejskiej w Żarowie.

Za dotychczasową dobrą służbę funkcjonariuszom z KP Żarów podziękował także komendant powiatowy mł.insp. Andrzej Dobies.

Magdalena Pawlik