Urząd Miejski w Żarowie
woj. dolnośląskie, powiat świdnicki

ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów
Jesteś na > Bezpieczeństwo i Zdrowie Teren przy żarowskim Orliku...

  Bezpieczeństwo i Zdrowie

Teren przy trybunach na żarowskim boisku Orlik
01-12-2020

Teren przy żarowskim Orliku systematycznie kontrolowany

Przypomnijmy, że na prośbę mieszkańców żarowskiego Osiedla, burmistrz Leszek Michalak oraz zastępca burmistrza Przemysław Sikora podjęli decyzję, aby teren przy żarowskim Orliku intensywnie patrolowali funkcjonariusze Komisariatu Policji w Żarowie.

Decyzję tę poparli także radni Rady Miejskiej na obradującej wówczas  Komisji ds. Bezpieczeństwa, Zdrowia i Porządku Publicznego. Młodzież przebywająca w tym miejscu często zakłócała ciszę nocną, pozostawiane były również potłuczone szkła, porozrzucane butelki i wiele innych śmieci.

Zapytaliśmy komendant KP w Żarowie Katarzynę Wilk, czy działania przyniosły jakieś rezultaty?

– Zgłoszenia dotyczące zakłócania porządku w rejonie boiska Orlik traktowane są, nie jako działanie incydentalne, tylko jako zjawisko występujące na danym terenie i były oraz w dalszym ciągu będą  nadzorowane, dopóki nie zostaną wyeliminowane. Nadmienić należy, iż podczas prowadzonych działań zaangażowane były nie tylko siły i środki ze stanu KP Żarów, ale także funkcjonariusze z KPP w Świdnicy i jednostek terenowych. Pięciokrotnie przeprowadzone były działania powiatowe ukierunkowane na przywrócenie ładu i porządku w miejscu zagrożonym. W trakcie pełnienia służby funkcjonariusze zwracali szczególną uwagę na przestrzeganie bezpieczeństwa na terenie osiedla i przyległych ulic oraz placów zabaw zdefiniowanych jako niebezpieczne, na osoby popełniające wykroczenia dot. używania słów wulgarnych, niszczenia przedmiotów użyteczności publicznej np. ławek, oświetlenia, zaśmiecanie miejsc publicznych, zakłócenie ciszy nocnej oraz spożywania alkoholu w miejscu publicznym. Ponadto, legitymowali osoby podejrzewane o dokonanie przestępstw lub wykroczeń , a także podejmowali interwencje. W stosunku do sprawców wykroczeń stosowane były zarówno środki oddziaływania wychowawczego polegające na pouczeniu, jak również przeprowadzone zostały postępowania mandatowe. Łącznie w działaniach uczestniczyło 56 funkcjonariuszy, wylegitymowano 78 osób, nałożono 9 mandatów karnych, zastosowano środki oddziaływania wychowawczego (pouczenia) w stosunku do 12 osób oraz kilkakrotnie zwrócono uwagę i przeprowadzono rozmowy pouczające – wyjaśnia szczegółowo komendant Komisariatu Policji w Żarowie Katarzyna Wilk.

Ponadto, jak podaje komendant policji, od dnia 1.08.2020r. do 31.01.2021r. Starszy Dzielnicowy asp. Wojciech Plizga rozpoczął nowy Plan Priorytetowy, który swoją tematyką obejmuje czynności związane z problematyką spożywania alkoholu w miejscu niedozwolonym tj. na terenie przyległym do boiska Orlik w Żarowie przy ul. Piastowskiej, zakłócania ładu i porządku publicznego oraz zaśmiecania.

W związku z szeregiem przeprowadzonych działań w miejscu zagrożonym zauważono znaczną poprawę ładu i porządku w okolicach boiska Orlik, ograniczono zjawisko gromadzenia się osób nieletnich oraz zakłócania ciszy i spoczynku nocnego.

Magdalena Pawlik