Urząd Miejski w Żarowie
woj. dolnośląskie, powiat świdnicki

ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów
Jesteś na > Bezpieczeństwo i Zdrowie Wypełnij ankietę dotyczącą problemów...

  Bezpieczeństwo i Zdrowie

Budynek Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie
02-03-2021

Wypełnij ankietę dotyczącą problemów społecznych

Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarowie zachęca mieszkańców do wypełnienia anonimowej ankiety dotyczącej różnych problemów społecznych, z którymi stykają się ludzie na całym świecie.

- Zwracamy się z prośbą do mieszkańców naszej gminy o wypełnienie ankiety poprzez udzielenie szczerych odpowiedzi na poniższe pytania. Uzyskane dane pozwolą w zaplanowaniu działań edukacyjno – profilaktycznych, pomocowych i interwencyjnych dla środowisk dotkniętych, bądź zagrożonych przemocą w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy - mówi Teresa Borowiec z żarowskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Link do ankiety: https://www.interankiety.pl/a/Zarow-mieszkancy