Urząd Miejski w Żarowie
woj. dolnośląskie, powiat świdnicki

ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów
Jesteś na > Bezpieczeństwo i Zdrowie Powiatowe Ćwiczenie Obronne

  Bezpieczeństwo i Zdrowie

syrena
22-10-2021

Powiatowe Ćwiczenie Obronne

W dniach 26 i 27 października odbędzie się Powiatowe Ćwiczenie Obronne 2021. Ćwiczenie połączone będzie z treningiem Akcji Kurierskiej.

Głównym organizatorem ćwiczenia jest Starosta Świdnicki i jest one zgodne z zaakceptowanym przez Wojewodę Planem Szkolenia Obronnego na rok 2021 oraz Programem Szkolenia Obronnego na lata 2021 – 2023 Starostwa Powiatowego w Świdnicy.

Planem szkolenia objęte zostaną wszystkie jednostki powiatowe (urząd starostwa, szkoły i jednostki podległe), urzędy gmin wraz ze swoimi jednostkami gminnymi oraz służby takie jak Policja czy Straż Pożarna, które przy tej okazji sprawdzą swoją gotowość w razie zagrożenia.

Informujemy mieszkańców powiatu o ćwiczeniu, gdyż 27 października (środa), o godz. 9.30, zawyją syreny przekazując sygnał o ewakuacji (modulowany sygnał dźwiękowy). Nie chcemy wzbudzać niepotrzebnej paniki wśród mieszkańców. Prosimy o zachowanie spokoju. Klientów, którzy mogą przebywać w tym czasie w budynkach urzędów publicznych, również prosimy o spokój i podporządkowanie się komendom osób odpowiedzialnych za ewakuację – informuje Kazimierz Siemieniecki – Dyrektor Wydziału Zarządzania Kryzysowego.

Głównym celem ćwiczenia jest koordynacja, w warunkach zagrożenia, działań różnych służb powiatowych: urzędów, służb mundurowych, sanitarnych i leczniczych.

Chcemy także przećwiczyć proces jednoczesnej ewakuacji w kilku a nawet kilkunastu instytucjach. Do części z tych instytucji skierowane zostaną jednostki straży pożarnej i policji, aby pomóc w tym procesie, jednak w wielu z nich akcja ewakuacyjna zostanie przeprowadzona własnymi siłami – dodaje Kazimierz Siemieniecki.

Jeszcze raz prosimy o zachowanie spokoju, nieuleganiu panice podczas ćwiczenia oraz dostosowanie się do aktualnie obowiązujących przepisów sanitarnych związanych z Covid 19.