Urząd Miejski w Żarowie
woj. dolnośląskie, powiat świdnicki

ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów
Jesteś na > Bezpieczeństwo i Zdrowie Nowy sprzęt dla OSP Żarów

  Bezpieczeństwo i Zdrowie

kaski strażackie
23-11-2021

Nowy sprzęt dla OSP Żarów

Ochotnica Straż Pożarna w Żarowie zakupiła kolejny sprzęt i wyposażenie niezbędne do funkcjonowania jednostki.

Dzięki dofinansowaniu z budżetu gminy Żarów w kwocie 6.000 złotych oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w kwocie 4.000 złotych, zakupiono 2 podpory stabilizujące, 4 komplety ubrań koszarowych, 8 sztuk hełmów strażackich oraz 2 sztuki spodni dla pilarza. Jest to kolejny zakup w tym roku, ponieważ wcześniej w ramach innych funduszy udało się pozyskać sprzęt za kwotę prawie 12.000 złotych.

sprzęt strażacki

Warto zaznaczyć, że OSP Żarów jest jednostką najczęściej wyjeżdżającą do różnych zdarzeń z terenu gminy Żarów (ponad 180 wyjazdów w 2020r.) i wymiana oraz zakup nowego sprzętu jest bardzo ważna dla ochrony życia strażaków oraz poszkodowanych.

sprzęt strażacki