Urząd Miejski w Żarowie
woj. dolnośląskie, powiat świdnicki

ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów
Jesteś na > Bezpieczeństwo i Zdrowie Konkurs ofert na świadczenie usług...

  Bezpieczeństwo i Zdrowie

Przychodnia Rehabilitacyjna w żarowskim szpitalu
01-12-2021

Konkurs ofert na świadczenie usług rehabilitacyjnych

Burmistrz Miasta Żarów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia, pod nazwą: „Świadczenie usług rehabilitacyjnych na terenie miasta Żarów”.

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania wynosi 15.000 zł ( słownie: piętnaście tysięcy złotych).

Kompletne oferty należy składać w zaklejonych kopertach w terminie do dnia 27 grudnia 2021 roku do godz. 10:00 z adnotacją ”KONKURS – nazwa zadania publicznego” w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Żarowie, ul. Zamkowa 2. O zachowaniu terminu decyduje data i godzina wpływu oferty. Nie będą przyjmowane oferty przesłane drogą elektroniczną.

Ikona pdfZarządzenie Nr 166/2021 Burmistrza Miasta Żarów z dnia 1 grudnia 2021r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia, pod nazwą: „Świadczenie usług rehabilitacyjnych na terenie miasta Żarów”., plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [146.59 KB]