Urząd Miejski w Żarowie
woj. dolnośląskie, powiat świdnicki

ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów
Jesteś na > Bezpieczeństwo i Zdrowie Konkurs ofert na zadanie: „Działania...

  Bezpieczeństwo i Zdrowie

Pacjent leżący na łóżku i trzymająca jego dłoń osoba
01-12-2021

Konkurs ofert na zadanie: „Działania na rzecz osób w terminalnej fazie choroby nowotworowej”

Burmistrz Miasta Żarów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia, pod nazwą: „Działania na rzecz osób w terminalnej fazie choroby nowotworowej”.

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania wynosi 12.500,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy pięćset złotych).

Kompletne oferty należy składać w zaklejonych kopertach w terminie do dnia 27 grudnia 2021 roku do godz.10:00 z adnotacją ”KONKURS – nazwa zadania publicznego” w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Żarowie, ul. Zamkowa 2. O zachowaniu terminu decyduje data i godzina wpływu oferty. Nie będą przyjmowane oferty przesłane drogą elektroniczną.   

Ikona pdfZarządzenie Nr 167/2021 Burmistrza Miasta Żarów z dnia 1 grudnia 2021r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia, pod nazwą: „Działania na rzecz osób w terminalnej fazie choroby nowotworowej”, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [135.49 KB]