Urząd Miejski w Żarowie
woj. dolnośląskie, powiat świdnicki

ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów
Jesteś na > Bezpieczeństwo i Zdrowie Plan Działania Priorytetowego KP Żarów

  Bezpieczeństwo i Zdrowie

Policja
12-10-2022

Plan Działania Priorytetowego KP Żarów

Komisariat Policji w Żarowie informuje, iż w związku z Planem Działania Priorytetowego dla rejonu służbowego nr 24 na okres od 01.08.2022r. do 31.01.2023r. został wyznaczony staw miejski, znajdujący się przy ul. Wyspiańskiego.

Funkcjonariusze KP Żarów informują mieszkańców miasta o częstych kontrolach w/w rejonu ze szczególną uwagą na wykroczenia zawarte w przepisach Ustawy o Wychowaniu w Trzeźwości i Przeciwdziałaniu Alkoholizmowi oraz Ustawy z dnia 20 maja 1971 roku Kodeks Wykroczeń, takich jak:

- wykroczenia przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu,

- wykroczenia przeciwko obyczajowości publicznej

Rejon Stawu Miejskiego został wyznaczony po analizie bezpieczeństwa rejonu służbowego nr 24, a także dzięki docierającym do dzielnicowego informacjom od mieszkańcom miasta Żarów.

Informacja: Komisariat Policji w Żarowie