Urząd Miejski w Żarowie
woj. dolnośląskie, powiat świdnicki

ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów
Jesteś na > Bezpieczeństwo i Zdrowie Odprawa roczna funkcjonariuszy KP Żarów

  Bezpieczeństwo i Zdrowie

Funkcjonariusze KP Żarów
08-02-2023

Odprawa roczna funkcjonariuszy KP Żarów

Funkcjonariusze żarowskiego komisariatu policji podsumowali 2022 rok na dorocznej odprawie, która odbyła się w Urzędzie Miejskim w Żarowie. W spotkaniu uczestniczyli także I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Świdnicy młodszy inspektor Przemysław Siwiak, burmistrz Leszek Michalak, zastępca burmistrza Przemysław Sikora, przewodniczący Rady Miejskiej Roman Konieczny.
Sprawozdanie z całorocznej pracy komisariatu policji w Żarowie przedstawili komendant Katarzyna Wilk oraz zastępca komendanta Mariusz Andrzejewski.
 
- Funkcjonariusze Komisariatu Policji w Żarowie interweniowali w sprawach dotyczących wypadków i kolizji drogowych, włamaniach, zatrzymaniach sprawców, wykroczeniach i przy wielu innych zdarzeniach. Od stycznia do grudnia 2022 roku w Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa odnotowano łącznie 142 zgłoszenia dotyczące problemów nurtujących społeczność miasta i gminy Żarów. W 2022r. na terenie powiatu świdnickiego odnotowano 101 wypadków, z czego w samym Żarowie było ich 6. Funkcjonariusze prowadzili również wiele działań profilaktycznych. Do najważniejszych z nich należy wymienić akcje „Wzorowy Senior”, czy "Bezpieczna droga do szkoły" – mówiła w trakcie spotkania komendant policji w Żarowie Katarzyna Wilk. Na zakończenie odprawy komendant podziękowała władzom miasta i radnym Rady Miejskiej za wpieranie policji w Żarowie.
 
W trakcie spotkania burmistrz Leszek Michalak, zastępca burmistrza Przemysław Sikora, przewodniczący Rady Miejskiej w Żarowie Roman Konieczny podziękowali funkcjonariuszom za podejmowane interwencje.
 
Magdalena Pawlik
 
 
 
 
 

Odprawa funkcjonariuszy KP Żarów

odprawa funkcjonariuszy KP Żarów
odprawa funkcjonariuszy KP Żarów
odprawa funkcjonariuszy KP Żarów
odprawa funkcjonariuszy KP Żarów
odprawa funkcjonariuszy KP Żarów
odprawa funkcjonariuszy KP Żarów
odprawa funkcjonariuszy KP Żarów
odprawa funkcjonariuszy KP Żarów
odprawa funkcjonariuszy KP Żarów
odprawa funkcjonariuszy KP Żarów
odprawa funkcjonariuszy KP Żarów
odprawa funkcjonariuszy KP Żarów