Urząd Miejski w Żarowie
woj. dolnośląskie, powiat świdnicki

ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów
Jesteś na > Bezpieczeństwo i Zdrowie Strażacy po zebraniach sprawozdawczych

  Bezpieczeństwo i Zdrowie

zebrania strażacy
21-02-2023

Strażacy po zebraniach sprawozdawczych

Akcje gaszenia pożarów, udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych, usuwanie skutków licznych wichur, obsługa gminnych imprez kulturalnych – to tylko niektóre zadania, które w 2022 r. wykonywali żarowscy strażacy – ochotnicy.

Zakończyły się zebrania sprawozdawcze we wszystkich jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych funkcjonujących na terenie gminy Żarów, podczas których podsumowano miniony rok i przedstawiono plany na przyszłość.

zebrania strażacy

- Każda jednostka OSP przedstawiła sprawozdania ze swojej działalności oraz sprawozdania finansowe za 2022 rok. W tegorocznych planach naszych jednostek OSP jest zakup i pozyskanie sprzętów, mundurów i środków ochrony osobistej, uczestnictwo w imprezach organizowanych na terenie gminy Żarów, pozyskanie lekkiego samochodu pożarniczego oraz budowa nowej remizy w Pożarzysku. Ma to być wspólny budynek z nową świetlicą wiejską. Na zebraniach ustaliliśmy również termin zawodów strażackich, które w tym roku odbędą się 17 czerwca – mówi Alicja Urbanik z Urzędu Miejskiego w Żarowie.

zebrania strażacy

We wszystkich zebraniach sprawozdawczych OSP uczestniczył burmistrz Leszek Michalak, który dziękował druhom za gotowość do niesienia bezinteresownej pomocy mieszkańcom naszej gminy i życzył, aby ten rok był dla nich pomyślny.

zebrania strażacy

- Strażacy nie są tylko „od gaszenia pożarów”, ale pomagają wszędzie tam, gdzie w grę wchodzi dobro społeczne. Często są pierwsi na miejscach wypadków drogowych, ratują  w czasie zagrożeń żywiołami – wichurami czy podtopieniami, pomagali w transporcie osób starszych na szczepienia przeciw COVID-19 oraz – tak nieoceniona w ostatnich miesiącach pomoc dla naszych wschodnich sąsiadów z Ukrainy. Dziękuję druhnom i druhom za zaangażowanie, pracę i troskę o naszych mieszkańców – dziękował burmistrz Leszek Michalak.

zebrania strażacy

zebrania strażacy

Magdalena Pawlik na podstawie informacji z UM Żarów