Urząd Miejski w Żarowie
woj. dolnośląskie, powiat świdnicki

ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów
Jesteś na > Bezpieczeństwo i Zdrowie Zdrowie i Pomoc Społeczna Gmina Żarów w Dolnośląskim Programie...

  Zdrowie i Pomoc Społeczna

Zastępca burmistrza Przemysław Sikora i Małgorzata Siemińska podczas podpisania porozumienia
15-06-2021

Gmina Żarów w Dolnośląskim Programie Profilaktyki Raka Jelita Grubego

Zapraszamy mieszkańców gminy Żarów do udziału w bezpłatnych badaniach przesiewowych wykrywających raka jelita grubego. Gmina Żarów przystąpiła do Dolnośląskiego Programu Raka Jelita Grubego, który realizowany będzie we współpracy z Dolnośląskim Centrum Onkologii we Wrocławiu.

Przystąpienie do programu pozwala na dostęp do darmowych testów do samodzielnego pobrania próbki pod kątem wykrycia krwi utajonej. Pacjent wraz z pozytywnym wynikiem testu otrzyma informację, gdzie będzie mógł wykonać badanie kolonoskopowe. Pozwoli to na szybką diagnozę, a w szczególnych wypadkach kompleksowe leczenie w Dolnośląskim Centrum Onkologii.

Dzięki podpisanemu porozumieniu, również w Żarowie będzie można wykonać szybkie testy, które są pierwszym etapem diagnostyki w kierunku raka jelita grubego. Bezpłatne próbki można pobierać w Ośrodku Pomocy Społecznej przy ul. Armii Krajowej 54 w Żarowie.

ulotki

Do kogo skierowany jest program?

W programie badań przesiewowych raka jelita grubego mogą wziąć udział:

- osoby w wieku 50-65 lat, niezależnie od wywiadu rodzinnego
- osoby w wieku 40-49 lat, które mają krewnego pierwszego stopnia, u którego rozpoznano raka jelita grubego
- osoby w wieku 25-49 lat, ze stwierdzoną mutacją genetyczną

Jak wziąć udział w akcji?

– pacjent zgłasza się do Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Armii Krajowej 54 w Żarowie, gdzie otrzyma ankietę, zestaw do samodzielnego pobrania próbki kału i wszystkie potrzebne informacje

– próbki będą przyjmowane w każdy wtorek tygodnia w godzinach 8.00-13.00 w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Armii Krajowej 54 w Żarowie. Następnie będą wysyłane do Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu.

– wyniki będą do odbioru w placówce OPS po 14 dniach. Możliwe jest wydanie wyniku osobie upoważnionej przez uczestnika (upoważnienie pisemne).

– wszelkie informacje udzielane są w Ośrodku Pomocy Społecznej przy ul. Armii Krajowej 54 w Żarowie, 74 858 07 45.

Program finansowany jest przez samorząd województwa dolnośląskiego. Inicjatorem programu jest wicemarszałek Marcin Krzyżanowski. Program realizowany jest we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego i Dolnośląskim Centrum Onkologii we Wrocławiu.

Uwaga! Bezpłatne próbki będzie można pobierać w budynku OPS w Żarowie od 16 czerwca 2021r.

Więcej informacji: https://umwd.dolnyslask.pl/zdrowie/programy-profilaktyczne/

Serdecznie zapraszamy do korzystania z badań.