Urząd Miejski w Żarowie
woj. dolnośląskie, powiat świdnicki

ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów
Jesteś na > Bezpieczeństwo i Zdrowie Zdrowie i Pomoc Społeczna Refundacja podatku VAT za paliwa...

  Zdrowie i Pomoc Społeczna

gaz
11-04-2023

Refundacja podatku VAT za paliwa gazowe w gospodarstwach domowych

Z dniem 21 grudnia 2022r. weszła w życie ustawa o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023r. w związku z sytuacją na rynku gazu.

Wprowadza ona refundację podatku VAT dla gospodarstw domowych, które wykorzystują jako główne źródło ogrzewania urządzenia grzewcze zasilane paliwem gazowym.

Warunkiem jest dokonanie przez właściciela budynku wpisu do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB ) przed dniem wejścia w życie ustawy ( tj. 21 grudnia 2022r.), albo po tym dniu – w przypadku wpisu dokonanego po raz pierwszy dla nowego źródła ogrzewania.

Gdzie i do kiedy można składać wnioski?

Wnioski o refundację podatku VAT w wersji papierowej można pobrać i składać w Ośrodku Pomocy Społecznej przy ul. Armii Krajowej 54 w Żarowie, w pok. Nr 1, w godzinach pracy OPS (w poniedziałek, środę, czwartek i piątek w godz. 7.30-15.30 oraz we wtorek w godz. 8.00-16.00). Można też składać wnioski za pośrednictwem platformy ePUAP w każdym czasie. Dokument oraz załączniki muszą być opatrzone podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym. Mieszkańcy gminy Żarów mogą składać wnioski dotyczące lokali lub nieruchomości położonych wyłącznie na terenie gminy Żarów. Obsługą wniosków zajmuje się Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarowie.

Wnioski można składać nie później niż do dnia 29 lutego 2024 r., lub w terminie 30 dni od otrzymania faktury dokumentującej dostarczenie paliwa gazowego. Do wniosku należy dołączyć fakturę rozliczeniową za zakupione w 2023 r. paliwo gazowe oraz dowód uiszczenia zapłaty za tę fakturę.

Kto może ubiegać się o refundację podatku VAT za dostarczone paliwo gazowe?

Refundacja podatku VAT uzależniona jest od kryterium dochodowego, które wynosi:

- dla gospodarstwa domowego jednoosobowego – 2 100,00 zł,

- dla gospodarstwa domowego wieloosobowego – 1 500,00 zł na osobę

Foto: Pixabay

Informacja: Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarowie