Urząd Miejski w Żarowie
woj. dolnośląskie, powiat świdnicki

ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów
Jesteś na > Inwestycje Burmistrz o „otaczarni”

  Inwestycje

Burmistrz
28-02-2019

Burmistrz o „otaczarni”

Powstanie w Żarowie zakładu, który miałby produkować masę bitumiczną (tzw. asfaltownię) wywołał wiele emocji wśród mieszkańców naszej gminy. Na kontach społecznościowych w internecie przeczytać można wiele komentarzy, wpisów i opinii na ten temat, łącznie z tym, że firma dogadała się z gminą by zrealizować inwestycję. O komentarz w tej sprawie poprosiliśmy Leszka Michalaka – Burmistrza Żarowa.

Panie Burmistrzu są głosy, że był pan zainteresowany zlokalizowaniem tej inwestycji w Żarowie i sprzyjał pan jej powstaniu, czy to prawda?

To duże uproszczenie. Każdy inwestor, który trafia do naszej gminy może liczyć na przychylność władz gminy. To właśnie dzięki temu mamy Miejską Strefę Inwestycyjną, dzięki której gmina Żarów może skutecznie realizować wiele przedsięwzięć z zakresu oświaty, kultury, sportu jak również działań proekologicznych, takich chociażby jak dotacje na wymianę starego pieca węglowego na ekologiczny. Podobnie było w przypadku firmy Pro-Tra Building Sp. z o.o., która odkupiła działkę od prywatnego właściciela.

Kiedy dowiedział się Pan co chcą budować?

W trakcie kilku spotkań przedstawiali zarys swojego przedsięwzięcia, jednakże pełny obraz inwestycji miałem dopiero w momencie kiedy końcem sierpnia ubiegłego roku złożyli w Urzędzie wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia „Budowa zakładu dróg wraz z infrastrukturą” na działce nr ewid. 363/2 w Żarowie.

Jaki miał Pan wtedy stosunek do projektu?

Byłem mocno zainteresowany projektem i szczerze mówiąc wyglądał obiecująco. Widziałem korzyści dla gminy i oczywiście jej mieszkańców. Tańszy surowiec do naprawy gminnych dróg, a wiele z nich wymaga pilnego remontu czy przebudowy. Jednakże wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia musi być oparte na jego zgodności z obowiązującymi unormowaniami, dlatego rozpoczęto wnikliwą analizę przedłożonych dokumentów.

Kiedy pojawiły się wątpliwości?

Kiedy po przesłaniu wniosku inwestora do trzech instytucji: Sanepidu, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu i Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie wszystkie wydały opinie nakazujące przeprowadzenie procedury oddziaływania na środowisko, nakazując sporządzenie raportu w sprawie oceny oddziaływania planowanego zakładu na środowisko. Raport taki nakazałem przygotować inwestorom 6 listopada 2018 roku.

Czy przedłożony raport rozwiał Pana wątpliwości?

Wręcz przeciwnie. Inwestor zapewniał, że linia technologiczna jest nowoczesna i przełomowa, a dane z raportu temu przeczą. Analiza dokumentu przyniosła kolejne wątpliwości, szczególnie, że zawierał wiele niejasności i uogólnień, dlatego też wystąpiłem do niezależnych ekspertów z dziedziny ochrony środowiska i ochrony zdrowia, aby zapoznały się z całą dokumentacją i wydały rzetelną i obiektywną ocenę tego raportu, w formie ekspertyzy.

Czy eksperci rozwiali wątpliwości?

Niestety nie jeszcze je spotęgowali. Przedstawiona ekspertyza niezależnych ekspertów uwypukliła wiele nieścisłości i wątpliwości związanych z budową tego zakładu w Żarowie. To oznacza, że raport firmy nie przedstawiał rzetelnej i wiarygodnej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, która dałaby podstawę do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Wskazane braki w tym raporcie wykazują rażące naruszenie wymagań ustawy o oddziaływaniu na środowisko.

Pomimo tego, że firma nie otrzymała decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia, to jednak rozpoczęła prace na działce, co spowodowało, że mieszkańcy uznali, że robi to całkiem legalnie, za zgodą gminy.

To oczywista nieprawda. Jeszcze w grudniu 2018 roku wystosowałem pismo do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Świdnicy o podjęcie działań sprawdzających, czy firma prowadzi na tym terenie prace budowlane posiadając wszystkie niezbędne do tego celu pozwolenia. Otrzymaliśmy odpowiedź z Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Świdnicy, że kontrola zostanie przeprowadzona na terenie zakładu początkiem marca. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska zwrócił się do inwestora o złożenie wyjaśnień do raportu i przedłużył wydanie opinii w tej sprawie do 15 marca 2019r. Sanepid 25 stycznia 2019r. poinformował o przedłużeniu terminu wydania opinii do 25 lutego 2019r.
Niestety nie mamy wpływu na działanie instytucji podległych Staroście. Inne instytucje kontrolne działają szybciej. Po tym jak firma zgromadziła olbrzymie ilości destruktu, zwanego potocznie frezowiną zrobiliśmy zgłoszenie do Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska. Kontrola już się odbyła i czekamy na jej wyniki.

Czy to nie jest gra na zwłokę, by zmęczyć mieszkańców i po cichu zalegalizować inwestycję?

To nonsens. Każda instytucja działa i wydaje opinie i uzgodnienia w oparciu o obowiązujące normy prawne, a to, że procedury wydłużają się jest tylko oznaką tego, jak wiele jest niejasności, które powodują, że jest coraz więcej wątpliwości co do tego, że przedsięwzięcie będzie bezpieczne dla mieszkańców. A przecież o bezpieczeństwo mieszkańców w tym wszystkim chodzi. Dlatego na 12 lutego 2019r. pomimo braku opinii dwóch kluczowych instytucji: Sanepidu i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu, zwołałem rozprawę administracyjną z udziałem przedstawicieli inwestora, ekspertów z dziedziny ochrony środowiska i ochrony zdrowia powołanych przez gminę oraz mieszkańców.
Jako Burmistrz Żarowa pragnę uspokoić mieszkańców. Nie zrobię nic, co byłoby przeciwko zdrowiu i bezpieczeństwu mieszkańców naszej gminy. Prowadzę postępowanie administracyjne w tej sprawie i zaznaczam, że jest to jeszcze wczesna faza wszczętego postępowania. Tego typu postępowania są długotrwałe, bo wymagają specjalistycznych opracowań z kilku różnych dziedzin. W związku z trwającymi procedurami jestem związany wieloma przepisami, dlatego do tej pory nie zabierałem głosu. Dzisiaj już wiem, że są przesłanki do wydania decyzji, która uniemożliwi powstanie tego zakładu. Jednak dla dobra tego postępowania nie mogę więcej Państwu na razie powiedzieć.

Dziękuję za rozmowę.