Urząd Miejski w Żarowie
woj. dolnośląskie, powiat świdnicki

ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów
Jesteś na > Inwestycje Wyniki kontroli

  Inwestycje

Pierwsza strona dokumentu
18-03-2019

Wyniki kontroli

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego, w piśmie z 12 marca br. powiadomił Urząd Miejski w Żarowie o wynikach kontroli jaką przeprowadzono na terenie nieruchomości należącej do inwestora, który zamierza na niej wybudować Zakład budowy dróg, a w ramach tej inwestycji miałaby powstać instalacja do produkcji mas bitumicznych.

Inspektorzy stwierdzili, że na terenie nieruchomości wykonano prace bez stosownych zgłoszeń i pozwoleń, w związku z czym Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Świdnicy wszczął, z urzędu, postępowanie administracyjne.

Inspektorat powiadomił również, że:
W trakcie kontroli ujawniono ponadto, iż na terenie (…) działki zeskładowane są w hałdach rożnego rodzaju odpady, m.in. frez asfaltowy w dużych ilościach róznej frakcji, gruz budowlany i kamienne odpady porozbiórkowe a także, że część terenu jest utwardzona gruzem budowlanym (odpadem). W związku z powyższym Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego przesłał w dniu 8 marca 2019 roku informację o tym fakcie do Wojewódzkiego inspaktoratu Ochrony Środowiska Delegatury w Wałbrzychu, celem podjęcia działań zgodnie z właściwością rzeczową”.