Urząd Miejski w Żarowie
woj. dolnośląskie, powiat świdnicki

ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów
Jesteś na > Inwestycje II etap remontu chodnika przy ul....

  Inwestycje

Koparka
18-07-2019

II etap remontu chodnika przy ul. Krzywoustego w Żarowie

Rozpoczęły się prace przy remoncie chodnika na ul. Krzywoustego w Żarowie. Jest to kolejny etap tego zadania.

W minionym roku, gmina Żarów przy współpracy ze Spółdzielnią Mieszkaniową w Świebodzicach zrealizowała pierwszy etap prac i wyremontowany został chodnik na odcinku, który wymagał pilnej modernizacji. W tym roku to zadanie jest kontynuowane.

– Zgodnie z podpisaną umową z wykonawcą inwestycji oraz porozumieniem ze Spółdzielnią Mieszkaniową w Świebodzicach przy ul. Krzywoustego w Żarowie zostanie wyremontowany chodnik o powierzchni 230 metrów kwadratowych wraz z dojściami do klatek schodowych. Inwestycja jest realizowana w ramach zadania inwestycyjnego „Budowa chodników przy drogach gminnych na terenie gminy Żarów”. Jest to kolejne zadanie, które realizujemy na terenie żarowskiego osiedla wspólnie ze Spółdzielnią Mieszkaniową – mówi Agnieszka Gołuch z Referatu Inwestycji i Dróg Urzędu Miejskiego w Żarowie.

 

Koszt remontu chodnika przy ul. Krzywoustego w Żarowie to kwota 50.922,00 złotych. Remont zostanie sfinansowany ze środków własnych budżetu gminy Żarów oraz środków Spółdzielni Mieszkaniowej, która na to zadanie przeznaczyła połowę poniesionych kosztów 25.461,00 złotych. W ramach zadania gmina zobowiązana została do wyłonienia wykonawcy robót zgodnie z prawem zamówień publicznych, wykonania zadania, nadzorowania wykonywanych prac oraz odbioru robót budowlanych. Remont potrwa do końca sierpnia.

Budowa chodników jest kontynuowana także na terenie wsi. Nowe chodniki w Mrowinach, Wierzbnej oraz Zastrużu zostały już oddane do użytku mieszkańców. Kilka dni temu zakończył się remont chodnika przy ul. Żarowskiej oraz Mostowej w Imbramowicach, a w następnej kolejności nowe ciągi piesze powstaną również w Pożarzysku, Bukowie, Mielęcinie oraz Łażanach. Budowa chodników w tych miejscowościach prowadzona będzie przy drogach powiatowych, w ramach podpisanego porozumienia z powiatem świdnickim. Na realizację tego zadania gmina Żarów przeznaczy 135.000,00 złotych. Zgodnie z podpisanym porozumieniem powiat świdnicki zobowiązał się do budowy chodnika w Łażanach oraz wymalowania przejścia dla pieszych i na te zadania ma przeznaczyć kwotę nie większą niż 50.000,00 złotych. Wszystkie prace przy budowie chodników nadzorują pracownicy Referatu Inwestycji i Dróg Urzędu Miejskiego w Żarowie.

Magdalena Pawlik