Urząd Miejski w Żarowie
woj. dolnośląskie, powiat świdnicki

ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów
Jesteś na > Inwestycje Dotacje na rozwój usług turystycznych...

  Inwestycje

Monety i logo STOWARZYSZENIE SZLAKIEM GRANITU LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA
13-08-2019

Dotacje na rozwój usług turystycznych z LGD „Szlakiem Granitu”

W związku z rozpoczynającymi się niebawem naborami wniosków o dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020 serdecznie zapraszamy mieszkańców naszej gminy do zapoznania się z możliwościami dofinansowania Waszych inicjatyw w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

1. Ogłoszenie o naborze wniosków nr 4/2019

Przedsięwzięcie I "„Szlakiem Granitu”– turystycznie i rekreacyjnie "

zakres tematyczny naboru: zwiększenie poziomu przedsiębiorczości, w tym rozwój oferty turystycznej na obszarze LGD „Szlakiem Granitu”

termin składania wniosków : od 4 września 2019 roku do 18 września 2019

 

2. Ogłoszenie o naborze wniosków nr 5/2019

Przedsięwzięcie II Wsparcie tworzenia nowych miejsc pracy na obszarze „Szlakiem Granitu”

zakres tematyczny naboru: Zwiększenie poziomu przedsiębiorczości, w tym rozwój oferty turystycznej na obszarze LGD „Szlakiem Granitu”

termin składania wniosków: od 6 września 2019 roku do 20 września 2019 roku

 

3. Ogłoszenie naboru wniosków nr 6/2019

Przedsięwzięcie III "Smakiem Granitu" – markowe produkty i usługi obszaru

zakres tematyczny naboru: Zwiększenie poziomu przedsiębiorczości, w tym rozwój oferty turystycznej na obszarze LGD „Szlakiem Granitu”

termin składania wniosków: od 10 września 2019 roku do 24 września 2019 roku

 

4. Ogłoszenie o naborze wniosków nr 2/2019/OW

Przedsięwzięcie IV Aktywna społeczność „Szlakiem Granitu”

Operacja własna polegająca na: Utworzeniu miejsca do spotkań aktywizujących mieszkańców

zakres tematyczny naboru: Aktywizacja społeczna i obywatelska społeczności lokalnej oraz wzmocnienie kapitału społecznego w oparciu o lokalne zasoby przyrodnicze i kulturowe

termin składania wniosków: od 26 sierpnia 2019 roku do 9 września 2019 roku

 

Miejsce składania wniosków:

Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Szlakiem Granitu”, Udanin 86 B, 55-340 Udanin

 

Szczegółowe informacje dotyczące naborów oraz dokumentacja potrzebna do złożenia wniosku w ramach programu znajdują się na stronie internetowej :

www.lgd-szlakiemgranitu.pl

Zapraszamy również do mobilnych punktów doradztwa:

27 sierpnia od godz. 16.00 – Urząd Gminy w Świdnicy pok. nr 210 – Mała Sala Narad

28 sierpnia od godz. 16.00 – Gminny Ośrodek Kultury w Kostomłotach

03 września od godz. 16.00 – Urząd Gminy w Dobromierzu – Sala Ślubów

04 września od 16.00 – Urząd Miejski w Żarowie - Sala Narad Urzędu Miejskiego w Żarowie