Urząd Miejski w Żarowie
woj. dolnośląskie, powiat świdnicki

ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów
Jesteś na > Inwestycje Kto może ubiegać się o znak „Zakup...

  Inwestycje

Ilustracja z napisem zakupprospoleczny.pl i sercem w torbie
16-08-2019

Kto może ubiegać się o znak „Zakup Prospołeczny”?

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej informuje, że podmioty ekonomii społecznej mogą ubiegać się o certyfikację Znakiem Ekonomii Społecznej „Zakup Prospołeczny”.

Posiadanie Znaku Promocyjnego Ekonomii Społecznej „Zakup Prospołeczny” będzie wyróżniać podmioty ekonomii społecznej działające na terenie Dolnego Śląska. Przyznanie znaku to wynik dbałości o stałe umocnienie rangi i wizerunku podmiotów ekonomii społecznej świadczących usługi i wytwarzających produkty o najwyższej jakości, wykonanych z wyjątkową dbałością o wykorzystanie potencjału społecznego. Formuła certyfikacji uzyskała pozytywną recenzję ekspertów zewnętrznych. Jest to system efektywnie wspomagający działania prowadzone przez wyróżnione podmioty ekonomii społecznej w zakresie marketingu i public relations.

Certyfikacji podmiotów ekonomii społecznej mogą się poddać:

 • a) centra integracji społecznej (CIS),
 • b) zakłady aktywności zawodowej (ZAZ),
 • c) spółdzielnie socjalne,
 • d) spółdzielnie inwalidów i niewidomych,
 • e) spółki prawa handlowego (spółka non-profit),
 • f) fundacje,
 • g) stowarzyszenia,
 • h) inne podmioty, które spełniają definicję organizacji pozarządowej w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
 • i) osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, o ile prowadzą trwałą i efektywną działalność społeczną, jak również działalność ekonomiczną rozumianą jako zarejestrowana działalność gospodarcza, działalność pożytku publicznego lub inna działalność o charakterze ekonomicznym,
 • j) pozostałe spółdzielnie o charakterze konsumenckim i wzajemnościowym (w tym spółdzielnie pracy) o ile prowadzą trwałą i efektywną działalność społeczną, jak również działalność ekonomiczną rozumianą jako zarejestrowana działalność gospodarcza, działalność pożytku publicznego lub inna działalność o charakterze ekonomicznym.

Co oprócz Znaku możemy zaoferować certyfikowanym podmiotom?

 • 1. Podmioty, które uzyskają znak Zakup Prospołeczny szczególnie zachęcamy do bezpłatnego umieszczania swoich ofert produktowych w naszym katalogu:http://kupujespolecznie.pl/shop/
  Dzięki tym narzędziom i wypracowanej stałej współpracy z firmami korporacyjnymi, jesteśmy w stanie łatwiej dotrzeć z ofertą niżej wymienionych podmiotów do zainteresowanych klientów biznesowych. Samorządy, które realizują społecznie odpowiedzialne zamówienia również szybciej i łatwiej mogą odnaleźć podmioty, które spełniają kryteria klauzul społecznych, wymienianych w ustawie PZP.
 • 2. W miarę możliwości pomagamy w dopracowaniu profesjonalnej oferty, jeśli jest taka potrzeba (pokazujemy jak tworzyć dobre opisy produktów/usług na stronę, robimy zdjęcia produktowe lub podpowiadamy jak je robić samodzielnie z wykorzystaniem np. telefonu komórkowego)
 • 3. Podpowiadamy jak wykorzystywać niskobudżetowe narzędzia marketingowe, jak profilować grupę klientów.
 • 4. Raz na 2 lata wydajemy publikację „Przewodnik po Dolnośląskich Dostawcach Społecznych” z ofertą podmiotów, rozdając je na wydarzeniach, na których biznes i samorządy poszukują społecznych dostawców np. targi CSR, BIZnES MIXER, Konferencja Laboratorium Odpowiedzialnego Biznesu, Tydzień Odpowiedzialnego Biznesu, organizowany przez CSRinfo.

Wszystkie niezbędne informację znajdują się na naszej stronie

internetowej:http://kupujespolecznie.pl/page_aktualnosci/siegnij-po-znak-zakup-prospoleczny-teraz-rowniez-on-line/

Biuro Znaku:
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej
ul. Trzebnicka 42-44
50-230 Wrocław

Osoba do kontaktu:
Anita Hołodniuk
tel. 500 156 055
a.holodniuk@dops.wroc.pl

Czekamy na Państwa wnioski do 14 sierpnia 2019r.