Urząd Miejski w Żarowie
woj. dolnośląskie, powiat świdnicki

ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów
Jesteś na > Inwestycje Właściciele mają obowiązek sprzątać...

  Inwestycje

Sprzątanie przed posesją
25-03-2020

Właściciele mają obowiązek sprzątać swoją posesję

Przypominamy mieszkańcom, że właściciele nieruchomości mają obowiązek sprzątać na swoich posesjach.

Pracownicy Referatu Komunalnego Urzędu Miejskiego w Żarowie otrzymują zapytania od mieszkańców, co zrobić z materiałami budowlanymi oraz odpadami powstającymi podczas prac budowlanych?

– Otrzymujemy zapytania od mieszkańców naszej gminy, co zrobić z niezabezpieczonymi materiałami budowlanymi oraz odpadami powstającymi podczas prac budowlanych. A w szczególności, kto powinien sprzątać styropian i folie, które często przenoszone są przez wiatr na sąsiednie nieruchomości? Przypominamy, że zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminie właściciele nieruchomości mają obowiązek utrzymywać czystość i porządek na terenie swoich posesji – mówi Patrycja Sozańska z Referatu Komunalnego Urzędu Miejskiego w Żarowie.

Co z odpadami osób na kwarantannie?

Główny Inspektorat Sanitarny informuje, że odpady powstające w związku z kwarantanną w ramach zapobiegania COVID-19 traktuje się jak odpady komunalne. Należy wskazać, że osoby przebywające w miejscu swojego zamieszkania chorują na różne choroby zakaźne np. grypę i z tego powodu odpady komunalne nie są zaliczane do medycznych odpadów o właściwościach zakaźnych. Główny Inspektorat Sanitarny przypomina, że kwarantanna oznacza odosobnienie osoby zdrowej, która była narażona na zakażenie, w celu zapobieżenia szerzeniu się chorób szczególnie niebezpiecznych i wysoce zakaźnych.

Magdalena Pawlik